Ara Alekian

Biyografi:
1959 Vedi, Ermenistan’da dodu
1979 Panos Terlemezian Güzel Sanatlar Fakültesi, Erivan, Ermenistan
1985 Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Ermenistan
1986-89 Moskova Güzel Sanatlar Akademisi, Erivan ubesi, Ermenistan
1988 Ermenistan Sanatçlar Birlii üyesi
2011 Ermenistan Cumhuriyeti Liyakat Madalyas

Ödüller:
2005 Ara Alekian’n “Born from Fire (Ateten Domu)” eseri filmi, yönetmen: Suren Ter-Grigorian (Shoghakat TV, Ermenistan), Epona Uluslararas Festivali Büyük Ödülü, Fransa
2002 “Rhinoceros (Gergedan)” heykeli için “Vahagn” Son On Yln En yi Heykeli Ödülü, Erivan, Ermenistan

Kiisel ve Grup Sergileri:
2017 Places Faces Spaces (Yerler Yüzler Mekanlar), Ararat Gallery, Glendale, Los Angeles, ABD
2017 LA Art Show 2017, Ararat Gallery ile, Los Angeles, ABD
2015 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2014 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2012 In Search for Paradise: New Figurative Art of Armenia (Cenneti Ararken: Ermenistan Yeni Figüratif Sanat), Pesaro, talya
2012 Antikyan Galeri, Erivan, Ermenistan
2011 Dance of Ancestors (Atalarn Dans), Ermenistan Ulusal Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2011 Cité des Arts, Paris, Fransa
2011 “Spider (Örümcek)” heykeli, Euro Expo 2011, Düseldorf, Almanya
2008 Açk Alan sergisi, Charles Aznavour Meydan, Erivan, Ermenistan
2007 Yllk Olaan Sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2007 Açk Alan Sergisi, Charles Aznavour Meydan, Erivan, Ermenistan
2007 Açk Alan Sergisi, Moskova Sinemas önü, Erivan, Ermenistan
2006 “Horse (At)”, “Bull (Boa)”, “Bear (Ay)” heykelleri sergisi, Brüksel, Belçika
2006 Açk Alan Sergisi, Charles Aznavour Meydan, Erivan, Ermenistan
2005 “Art Caucasus Association” Bienali, Gürcistan
2004 Açk Alan Sergisi, Charles Aznavour Meydan, Erivan, Ermenistan
2003 Yllk Olaan Sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1999 Uluslararas Kültür Festivali, Beyrut, Lübnan
1998 Omen (Alâmet), NPAK Ermeni Çada Deneysel Sanatlar Merkezi, Erivan, Ermenistan
1998 Avant-garde Art (Avangart Sanat), Erivan, Ermenistan
1998 Uluslararas Avangart Sanat Bienali, Gümrü, Ermenistan
1982-1991 Bir ksm devlet sergileri, Ermenistan
1991 Art-Business Dernei, Goyac, Ermenistan
1990 World's Young People (Dünya’nn Genç nsanlar), uluslararas sergi, Moskova, Rusya
1989 Uluslararas sergi, Moskova, Rusya
1983 Sculpture 83 (Heykel 83), uluslararas sergi, Moskova, Rusya

Koleksiyonlar:
William Saroyan” heykeli, Rusya Kültür Fonu, Rusya
Minas Avetisian, Kochar, Sarian” kompozisyonu, Rusya Kültür Fonu, Rusya
Queen and King (Kral ve Kraliçe)” heykeli, Gazprom, Moskova, Rusya
William Saroyan” heykeli, Ermeni Kültür Fonu
Scorpion (Akrep)” heykeli, Paul Guiragossyan Müzesi, Beyrut, Lübnan
Horse (At)” heykeli, Beyrut Kültür Fonu, Lübnan
Bull (Boa)” heykeli, Vedi-Alco, Ermenistan
Snail (Salyangoz)” heykeli, Modern Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
Vazgen Sargssian” portre heykeli, Vedi-Alco, Ermenistan
Bull (Boa)” heykeli, Jan Poghosian Fonu, Antwerp, Belçika
Horse (At)” heykeli, Jan Poghosian Fonu, Antwerp, Belçika
Horse (At)” heykeli, Brüksel, Belçika

Antlar:
2000 “Military leader Vazgen Sargssian (Askeri Lider Vazgen Sargssian)” büstü, Vedi, Ermenistan
1998 Deprem Ant, Gümrü, Ermenistan
1989 Deprem Ant, Vedi, Ermenistan
1987 “Perch Proshian” büstü, Erivan, Ermenistan


Yorum:
      Charles Aznavour Meydan’na giderken, iri taneli souk sonbahar yamuru gri asfalta düüyordu ve demir bir boann srtna gürültüyle iniyor, üstü örtülmemi bronzlam omuzlarndan akyor ve sanki canl ve titreyen hayvan için kaygan ve slak örtünün altnda durmak son derece rahatszlk verici gözüküyordu. Yamur iri bir örümcein de uzun ince bacaklarndan çok uzakta durmayan srtna acmaszca düüyordu. Tuhaf yaratklar uzun zamandr bu meydanda yayorlar ama Erivanllar onlara olan ilgilerini kaybetmiyor. Onlar, kentlerine gelen ve bu hayat dolu dinamik yaratklarn demirden yapldna inanmak için onlara dokunmak ihtiyac hisseden ziyaretçilerin varlndan son derece memnundurlar. Ve bu heykellerin sanatçs Ara Alekian.
      Alekian’n demir heykellerinin 80’lerin sonlarna doru sergilerde belirmesi beklenmeyen bir tepkiye neden oldu; tuhaflklar, orijinallikleri ve olaan d güçleriyle herkesi etkilediler.
      Vedi’de doan Alekian, çocukluundan beri resme ve ahaptan hayvan figürleri oymaya ilgi duymutur. Sanat ak ve tutkusu istisnasz tüm çocuklarda görülür. Pek çok çocuk oyununda rol oynayan bu istek, büyüklerin yalnzca gpta edebilecei bir gözlemi, fanteziyi ve dürüstlüü ortaya döker. Ancak, bu tür bir ilgi tüm çocuklarda bir meslek haline gelmez. Alekian ise bir heykeltra oldu. Doa ve hayvan ak, gördükleri ve hissettikleri daha sonra sanatn dolduracak öeler oldu. Bu ak onun çarmsal ve yaratc bir ekilde düünmesine yardmc oldu; bu ak olmadan kimse sanat yaratamaz ve bu ak olmadan sanat olamaz.
      Ara için sanatta ikincil ya da önemsiz hiçbir ey yoktur. O her çalmasnda en zoru ve bu nedenle en riskli yolu seçen bir ustadr. Sanatnn ilk yllar için “uzun bir süre önce kendimi bulmam gerektiini fark ettim, ruhumda olan duygular ifade etme formunu” demitir. “Öretmenim bana çok yardm etti. Plastik kilden ve mumlu kilden daha sonra bronz heykelcikler olacak kompozisyonlar hazrladm. Ama bir fikrin uygulanmas kolay deildi ve öretmenim karm araçlar kullanmam önerdi. Böylece, ilk heykeli olan “Dansç” ve daha sonra da bir dizi sanat eseri ortaya çkt.”
      Aradan uzun zaman geçti ve Ara Alekian’n metal ilemesi sanatnda emsalsiz olduu ispatland. Tutku, ak, yetenek ve fantezinin artc gücüyle, heykeltra, metali canlandrr. Metali tinselletirerek sanatn gerçek deerinin ifade edilmesine yol açar.
      Alekian’n çalmalar, doal ve dinamik olduu kadar tazelik ve netlikle de doludur. Kusursuz ve uyumlu bir form alrsa, alann nasl plastikletiini görsel olarak gösterir. Elbette büyük ya da küçük tüm sanat eserleri formunu arar ve Alekian da formdan kaçmaz ancak ona düüncelerini ve hislerini ifade etme ekli olarak bakar. Bu nedenle çalmalarnda özgürdür ve formu asla kendinden daha baskn bir hale gelmez. Onun tarzn ve stilini ilgilendiren ey ses gibi doal olmasdr. Doada güçlü ve esnek olduklar için ve her fikir kendine özgü ifade yolunu bulduu için onlar germek gerekmez. Alekian’n eserleri “Dansç” ve “Parajanov’un Portresi”, “Bamszlk At”, “Gergedan” ve dierlerine bakarken, izleyici, sanatçnn yeteneinin ulalmaz, deiken, inatç ve hatta despotik olduunu fark eder.

Natalia Gomtsian, Sanat Eletirmeni