Sarkis Hamalbashian

Biyografi:
1956 Gümrü, Ermenistan’da dodu
1969 Güzel Sanatlar Okulu, Gümrü, Ermenistan
1975 Panos Terlemezian Güzel Sanatlar Fakültesi, Erivan, Ermenistan
2009 ylndan bu yana Ermenistan Cumhuriyet Liyakat Ödülü sahibi

Grup Sergileri:
2015 Contemporary stanbul Sanat Fuar, stanbul, Türkiye
2014 “Avuçtaki Güzellik” sergisi, Beyrut, Lübnan
2014 “Seçilmi ler” sergisi, Viyana, Avusturya
2014 Contemporary stanbul Sanat Fuar, stanbul, Türkiye
2013 Arame Sanat Galerisi sergisi, Las Vegas, ABD
2013 “Duygusal Aydnlanmalar” sergisi, Beyrut, Lübnan
2013 “AGBU Çada Ermeni Sanat” sergisi, Pasadena, ABD
2013 “Seçilmi ler” sergisi, Beyrut, Lübnan
2013 Arame Sanat Galerisi 10. Yl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2012 Los Angeles Güzel Sanatlar Gösterisi, Los Angeles, ABD
2012 Connecticut Üniversitesi Ermeni Sanat Sergisi, Connecticut, ABD
2012 “Cenneti Ararken” Ermeni Yeni Figüratif Sanat Sergisi, Pesaro, talya
2012 “Renklerin Senfonisi” sergisi, Beyrut, Lübnan
2012 Arame Sanat Galerisi Yeni Sanat Merkezi Açl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2011 Contemporary stanbul Sanat Fuar, stanbul, Türkiye
2011 UNESCO Saray, Beyrut, Lübnan
2010 “Yeni aheserler” sergisi, Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2010 Haigazian Üniversitesi Sanat Merkezi, Beyrut, Lübnan
2004 “Cansz Tabiat” sergisi, Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2004 4. Uluslararas Gümrü Bienali, Gümrü, Ermenistan
2004 Uluslararas Artexpo, New York, ABD
2002 “Devletler Sanat” sergisi, Moskova, Rusya
2001 Çada Ermeni Sanat Sergisi, Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan, Ermenistan
2000 “Üçüncü Milenyum Gelecein Figürleri” Uluslararas Sergisi, Papalk Kültür Konseyi, Vatikan
2000 2. Uluslararas Gümrü Bienali, Gümrü, Ermenistan
1999 “Üçlü Eilimler” sergisi, Hay-Art Center, Erivan, Ermenistan
1999 “21. Yüzyln Eiinde” sergisi, Sanatçlar Evi, Erivan, Ermenistan
1999 “Birçok Sesle” sergisi, 4. Presbyterian Kilisesi, Chicago, ABD
1998 1. Uluslararas Gümrü Bienali, Gümrü, Ermenistan
1998 “Rüyalar ve Vizyonlar” sergisi, Chicago, ABD
1998 Uluslararas Artexpo, New York, ABD
1997 Londra Çada Sanat Fuar, Londra, ngiltere
1997 “Kat Üzeri ler” sergisi, Charlie Khatchatrian Galeri, Erivan, Ermenistan
1996 6. Arrondissement Belediye Galerisi, Paris, Fransa
1996 Adalet Saray, Poitiers, Fransa
1996 “Cephanelik” sergisi, Metz, Fransa
1995 “Ermenistan ve Diaspora Sanatçlar” sergisi, Cite des Beaux Arts, Paris, Fransa
1995 “Ermenistan’dan Çada Sanat 80-95” sergisi, Sanatçlar Merkez Evi, Moskova, Rusya
1995 “Ate Ak – Ermenistan’dan Yeni Sanat” sergisi, Avrupa Kültür Kutlamalar, Nicosia, Kbrs
1995 “Ermenistan: Tarihi Kültür Topraklarnn Yeniden Kefi” sergisi, Bochum Müzesi, Bochum, Almanya
1994 “Erivan Manzaralar” sergisi, Galeri Ex-Voto, Erivan, Ermenistan
1994 “Kiisel kon” sergisi, Galeri Ex-Voto, Erivan, Ermenistan
1993 “Deyim Ötesi – Ermenistan’da Çada Sanat” sergisi, Ermenistan Amerikan Üniversitesi, Erivan, Ermenistan
1993 4 Çada Ermeni Sanatç Sergisi, Gloria Galeri, Nicosia, Kbrs
1992 Galeri Express Avant-Garde, Moskova, Rusya
1992 “Ermenistan Post-modernizmi” sergisi, Moskova, Rusya
1992” Çada Ermeni Sanatçlar” sergisi, Galeri Vision, Kassel, Almanya
1991 Grup Sergi, Sanatç Evi, Erivan, Ermenistan
1990 “Genç Sovyet Sanatçlar - Ermeni Avant-garde” sergisi, Kassel, Almanya
1990 “Modern Sovyet Resmi” sergisi, Galeri Praça, Lizbon, Portekiz
1990 “Ermenistan’dan Çada Sanat” sergisi, New Academy Galeri, Londra, ngiltere
1989 “Sanatçlar ve Eserleri” sergisi, Helsinki, Finlandiya
1988 “SSCB Genç Sanatçlar” sergisi, Moskova, Rusya

Kiisel Sergiler:
2009 Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan, Ermenistan
2002 Melina Mercury Salonu, Nicosia, Kbrs
2001 Galeri Bodenschatz, Basel, sviçre
1999 13 Ayios Kassianos, Nicosia, Kbrs
1997 AUX Galeri, Erivan, Ermenistan
1996 Galeri La Hune, Paris, Fransa
1992 New Academy Galeri, London, UK

Kurum Koleksiyonlar:
Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan, Ermenistan
Modern Sanatlar Müzesi, Erivan, Ermenistan
Ürdün Ulusal Müzesi, Amman, Ürdün
SSCB ve Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Fonu, Erivan, Ermenistan
Gordon Gaffeschian Koleksiyonu, Kraliyet Galerisi, Washington, ABD

Kataloglar:
1995 " Ermenistan: Tarihi Kültür Topraklarnn Yeniden Kefi” sergisi, Bochum, Almanya
1995 " Ate Ak – Ermenistan’dan Yeni Sanat" sergisi, Nicosia, Kbrs
1994 "Ermenistan ve Diaspora Sanatçlar" sergisi, Paris, Fransa
1990 "Genç Sovyet Sanatçlar - Ermeni Avant-garde" sergisi, Kassel, Almanya
1990 "Ermenistan’dan Çada Sanat" sergisi, Londra, ngiltere
1989 "Sanatçlar ve Eserleri" sergisi, Helsinki, Finlandiya

Sarkis Hamalbashian, 1980’lerde, Sovyet normlarna kafa tutan genç ve öncü sanatçlardan biri olarak gün na çkmtr. Çalmalar; erken talyan Rönesans, Rus ikonografisi, yeni Rus öncülerinin, Ermeni minyatür resimlerinin ve Ermenistan’daki post modern sanatta görülen güncel gelimelerin izlerini tar. Sovyet döneminde Sarkis , Ermenistan’da çalan en önemli sanatçlardan biri olmutur.

Sarkis Hamalbashian, 1978 ylndan beri Londra ve Los Angeles’daki solo sergilerinin yan sra yine Amerika’nn farkl kentlerinde, Erivan, Japonya, Lübnan, ngiltere, Fransa, Rusya, Finlandiya, sviçre, Portekiz ve Almanya’da ulusal ve uluslararas sergilere katlmtr. Resimleri Ermenistan Modern Sanat Müzesi’nde ve dünyadaki farkl özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.

Yorumlar:
      Sarkis, yaratclnn yan sra o kadar üretken bir sanatç ki sanki eline frsat geçse dünyann en büyük sergi salonunun duvarlarn resimleriyle dolduracak gibidir. Bir insan sanatç yapan sadece ilahi bir hediye olan yetenek deildir. Sarkis, müthi yaama gücü, hayata susaml ve her eyden önemlisi, iinde kendisine olan sonsuz güveniyle hayran brakr. Sarkis’in pek çok çalmas bir ekilde farkl motifleri birletiren poliptiklere benzer. Olgunlamam resmin ince ayrntl inas, kendi müteakip gelimesini zorlamayan güvenilir bir çerçeveye dönüür.
      Sarkis Hamalbashian’n hayat dolu faaliyeti, volkanik bir patlama, bir tür sürekli devinim yapan deiken bir etki brakr; her günün her saatine deer verir ve üzerine titrer. Her ne kadar çalmalar hiçbir zaman stüdyosunda çok uzun süre kalmasa da, ziyaretçi; tuvallerin youn, çlk atan, resmin müziine kafa tutan çokluu altnda akna döner.

Henrik Igitian, Direktör, Ermenistan Çada Sanat Müzesi

***
      Sarkis’in resimleri hafzada kalr ve rüyal hisler olarak devam eder. Bu rüya, geçmiin ve imdinin tuhaf bir ekilde birbiriyle örtütüü hayat yani tarih hakkndadr. Gördüümüz aslnda ressamn, tek bir milliyete ya da gelenee hapsedilemeyen gerçek dünyasdr. Deiiklie kollarn açan dünyas sayesinde Sarkis, entelektüel asabi ruhlar olan insanlarn ahengini yaratmtr. Resimlerindeki raksak görüntüleri bir araya getirebilme baars, sanatçnn Ermeni köklerinden gelen kendine özgü uyumdur. imdi ince bir ayar yaparak listeleyelim; kayg, çirkinlik korkusu, hainlik ve hatta belki de sarslan bir umut. Hepsi beyaz bir melekle bezenmi.

Kim Bakshi, Sarkis Hamalbashian’n Rüyalar ve Ahenkleri

***
      Sezgi, hayat ve sanat…
      Sarkis resmin kaderi ve yetenei olduunun farkna vardnda, tüm yeni balayanlar gibi bunun önemli etkilerinin darbelerini hissetti. Bosch ve Mantegna onun idolleriydi. Ardndan, Matisse onun tanrs oldu. Daha sonra Sarkis kendi motiflerini yaratt, insanln, hayatn ve doann kendince yorumunu yapt.
      Hamalbashian’n resimleri sessizce ve eit aralklarla nefes alr. Resimler izleyiciyi bir an için durup uzun nefes almaya zorlad için resimlerine kaytsz kalnamaz. Onu, aile evinin eiinde duran ve birbirini selamlayan ve dedikodu yapan kadnlar seyreden küçük bir erkek çocuu gibi hayal edebilirsiniz. Ermenistan’daki büyük depremden, yerel Gümrü’nün ciddi oranda yklmasndan sonra Hamalbashian’n çalmalar dramatik bir deiimden geçti ancak deprem sahneleri çalmalarna dorudan yansmad. Doa terörü sanatçnn çalmalarnda dolayl yollardan anmsatlr.
Erivan’a tanmas ve sanatçnn düünce yapsnn ve bak açsnn deimesi ayn zamanlara tekabül eder ve çalmalarnn tarzna ve renklerine yansr.

Noune Sarkisian, Sanat Eletirmeni