Armen Hakobjanyan

Biyografi:
1989 ylnda Sisian, Ermenistan’da dodu.
1996-2003 Zakar Khachatryan Sanat Okulu, Sisian, Ermenistan
2005-2009 Erivan Devlet Mimarlk ve naat Üniversitesi, Mimarlk Lisans, Ermenistan
2011-2013 Erivan Devlet Mimarlk ve naat Üniversitesi, Mimarlk ve Tasarm Yüksek Lisans, Ermenistan

Deneyimi:
2006 Serbest mimar, tasarmc
2013-2019 Ant Restorasyon Merkezi
2014-2015 “QCA” Mimarlk Stüdyosu
2014-2016 NAS of RA, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü
2015-2016 “Hrachya Vardanyan” Mimarlk Stüdyosu
2016-2019 “2ab” Mimari Stüdyo
2016-2020 “Tarihi Çevre ve Kültür Müze-Rezervasyonlarnn Korunmas Hizmeti” Kar Amac Gütmeyen Devlet Kuruluu

Kiisel Sergiler:
2021 Border_line, Latitude Art Space, Erivan, Ermenistan

Karma Sergiler:
2023 Selections II, Galeri 77, stanbul, Türkiye
2023 CI Bloom, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2023 Selections I, Galeri 77, stanbul, Türkiye
2022 Contemporary stanbul 17. Edisyon, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2022 Bloom, Galeri 77, stanbul, Türkiye
2022 CI Bloom, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2021-2022 YARIN, Cafesjian Sanat Merkezi, Erivan, Ermenistan

Armen Hakobjanyan, 1989 ylnda Sisian'da (Güney Ermenistan'n Syunik Eyaleti) domu çada bir ressamdr. Sanatç, gençlik yllarnda Zakar Khachatryan'n adn tayan Sisian Güzel Sanatlar Okulu'nda eitim gördü. Burada antik megalitik yaplardan ve antik petrogliflerden ilham alan tannm bir Ermeni ressam olan Ashot Avagyan'n gözetiminde çalt. Hakobjanyan’n malzemelerin ilevsel yeteneklerine ilgi duyduu yer burasdr. Daha sonra Erivan Devlet Mimarlk ve naat Üniversitesi'nde Mimarlk alannda yüksek lisans derecesi ald. Bu arka plan, resme yönelik özel yaklamn gelitirdi. Hakobjanyan, resmin çada dünyadaki varln ve anlamn sorgulayarak, onu “yapan”dan “tanmlayc”ya çeviren bir sanatç olmutur. Nostaljik anlardan ilham alan sanatç, anlarmzla gerçekler arasnda bir köprü kurmaya çalyor. Hakobjanyan'a göre “Ak”, “Eitlik” ve “Sessizlik” eserlerini en iyi tanmlayan üç kelimedir.


Sanatç Beyan:
“Gösterilen eserler dizisinde “yazar-yapan”dan “gözlemci-kaydedici”ye döndüümü fark ettim. Belki de bilisel engeli kaldrmann en deneyimli yöntemini kullanarak, biçimi ifa etmenin dorudan bir yolu olarak malzemenin teknik yeteneklerine yöneldim. Malzemelerin ipuçlarn takip ettim, bu durumda tuvaller ve yalboya, yaratlan belirlenmi durumda kendilerini özgürce aça çkarmalar ve fkrmalar için olanaklar yaratt.”

Armen Hakobjanyan


Yorumlar:
Armen Hakobjanyan'n “0-Panorama” adl serisi, çada sanat balamnda nadiren kullanlan bir tabir olan, kesinlikle tabloyu temsil ediyor ve onu yeniden tanmlama yolunda sanatçlar tuvalin çerçeveleriyle snrl kalmay reddediyor. Daha önce, 20. yüzyln banda yal boya, kendi adna konuan ve sanatn ne olduunu yeniden tanmlayan, ayn zamanda görüntüyü olay örgüsünün içeriinden kurtaran kendi içerii haline geldi. Bu diyalog bir konuma gibi görünebilir, ancak yal boyaya geri dönen bu sanatç, sanatn anlam ve özü ile ilgili sorular yeniden gündeme getiriyor.

“Sanat nedir” ve “ne hakkndadr?”

Bu büyük tuvallere uzaktan bakldnda, bunlarn manzaralar olduunu, belki tipik Ermeni tablolar deil, yine de antsal dalar olduunu tanmlamak için hiçbir açklamaya gerek yok. Ancak daha yakndan bakldnda, antsal dalarn sadece yüzey olduu ortaya çkyor. zleyiciye olay örgüsü, anlat, hatta duygusal klasik yorum brakmayan bu yüzeyler, sanatçnn iki önemli malzemesi olan tuval ve yal boya arasnda bir diyalog olan dokulara dönüüyor.

Sanatç, yatay olarak yerletirilmi bir tuval üzerinde çalarak, boyann kendi içeriini yaratmasna izin verir. Tuvallerin yüzeyleri, sanat eserinin alglanmas ve içindeki malzemelerin rolü hakknda bir kez daha geni bir sohbete katlabileceiniz platformlar haline geliyor. Boya konuur mu yoksa kendi akn m yaratr?

Sona Hovhannisyan, 2021
Küratör

***

Gördüünüz ey kendi bana var olur. Ama ona bakmadnzda hala orada m? eyler sizin baknz dnda m var oluyorlar yoksa onlar formüle eden ve tanmlayan görüünüzde belirdikten sonra var olmaya balyorlar. Bak. imdi tuvallerde gördüünüz ve “dalar” veya “sular” olarak tanmladnz ey sadece bir yüzey. Hayal ettiiniz ve gerçekte gördüünüz her iki yüzey de belirli süreçlerin sonucudur. Bu süreçler, tanmlamalardan, gözün daha sonra gökyüzü veya bir da zirvesi olarak gördüü bir yüzeyin dierinden koullu olarak ayrlmasndan balar. Her ey snr çizgisinin tanmndan balar. Alan iki koullu parçaya bölen ve özgürlük önceden belirli snrlarla snrlandrlm olsa da, onlara ekillenme ve akma özgürlüü veren bir çizgi. Bu snr, sanatç, arzular ve ilevsel yetenekleri ile malzemeler arasndaki uzlama çizgisidir. Sonuç olarak, formlar olan ancak formülasyonlar olmayan yüzeyler elde ederiz. Anlat veya olay örgüsü ile doldurulmaya ihtiyac olmayan bir yüzey. Dalar ya da gökyüzünü, souk ya da scak, sizin ya da benimkileri görebilirsiniz, ama ayn zamanda kendinizi bu her eyi tanmlama alkanlndan kurtarabilir ve kendinize gördüünüzü görme özgürlüü verebilirsiniz.

Ella Kanegarian, 2021
Küratör

***

Güzellik artk sanata kolayca reçete edilebilecek bir kategori deil. Armen Hakobjanyan'n manzaralar, güzel ve ürkütücü arasndaki soyut çizgide dilerini gcrdatyor gibi görünüyor - Ermeni sanatçlarn modernite boyunca her zaman yöneldii bir Kant deneyimi. Bu genç sanatçnn bundan sonra nereye gideceini merakla bekliyorum.

Armen Hakobjanyan'n teknii, manzaralarna parldayan bir parlaklk ve effaflk veren ya inceltme üzerine kuruludur. Bu antsal formlar yok edilemez ve efsanevi bir ekilde sakin görünüyor, ancak parldayan ve akc boya ayn zamanda bir süreksizlik ve geçi durumunu da gösteriyor.

Erivan'daki son sergilerin aratrmasna geri dönelim. Birkaç ay önce Latitude galerisinde çplak manzaralarn sergileyen yükselen sanatç Armen Hakobjanyan'n ilk kiisel sergisinden oldukça etkilendim. Aslen Sisian'l olan Armen'in sadeletirilmi minimalist manzaralar, doduu güney bölgesinin sert kabartmalarndan ilham alyor gibi görünüyor. Ancak manzaralar somut olmaktan çok hayalidir ve yüce, ilkel unsurlarn gücü ve doann insanla kar ezici kaytszl sorununa geri dönerler. Bunda Hakobjanyan, ilk olarak Vardges Surenyants tarafndan kurulan ve Sovyet döneminde Hakob Hakobyan tarafndan gelitirilen Ermeni manzara resminin yörüngesini sürdürüyor.

Vigen Galstyan, 2021
Sanat Tarhiçisi ve Küratör