Gayane Avetissian

Gayane Avetissian 1995 ylnda Erivan, Ermenistan'da dodu. 2012-2017 yllar arasnda Erivan'da Panos Terlemezyan Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü'nde, 2017-2020 yllar arasnda ise Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nde okudu. Mezun olduktan sonra, 2021'de Joseph Backstein Çada Sanat Enstitüsü'nde (Moskova, Rusya) eitim görmeye balad.

Gayane Avetissian çounlukla geleneksel medyayla çalan, ancak çada sanat açsndan resmi, performans ve yerletirme dahil olmak üzere dier disiplinlerle ilikili olarak yeniden düünmeyi amaçlayan bir sanatçdr. Ermenistan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden mezun olmasna ramen, sanatsal ilgileri her zaman çok daha geni olmutur. Sanatçnn amac, yaam boyu devan eden bir örenme isteiyle genel olarak sanatn özünü kefetmektir. Son on ylda sadece Ermenistan'da deil, Lübnan ve Rusya'da da birçok karma sergiye katld. Ayrca, Ermenistan'da çeitli tiyatro gösterilerinde sanat yönetmeni olarak çalt. Avetissian'n en son baars, Moskova'daki J. Backstein Çada Sanat Enstitüsü'nde tam burslu okurken Garaj Çada Sanat Müzesi 2021 “Residency” programna seçilmek oldu.

Sanatç son zamanlarda yeni medya ve çada kavramsal sanat kapsamnda yeni diller kefetmeye daha fazla odaklanmtr. Avetissian’n ileri sanatçnn kiisel deneyimlerini, karma mesleki geçmii, çocukluk travmalar, korkular ve felsefi fikirlerini yanstr ve bu özgün görsel anlatlar soyutlamaclk, kavramsalclk, ilkelcilik, yeni davurumculuk ve gerçekçilik kavramlarnn kesiim noktasnda yer alr.

Sanatç “Kara Tahta” genel bal altndaki son serisinde, yalnzca eitimin bir bütün olarak insan için temel önemini deil, ayn zamanda eitim sisteminin toplum üzerinde hayati bir etkiye sahip olarak bizi nasl dönütürdüünü de aratrmaktadr. Bu da bizi, bir kiinin balangçta “bo bir sayfa” olarak algland ve bu nedenle tüm bilgilerin deneyim veya algdan geldii felsefi söylem “Tabula Rasa” perspektifine getirir. Sanatç “Kara Tahta” serisiyle bir nevi kendi kara tahtalarn bizlere aktarrken; kurumsal eitimi yeniden gözden geçirme fikirlerinden, “haklar” ve “yanllar” fikrinden ve okuldaki kara tahtalarn aslnda hayatn kara tahtalarna nasl dönütüünden kaynaklanan anlarn ve deneyimlerini yanstr.