Arthur Tonakanyan

Arthur Tonakanyan, 1996 ylnda Ermenistan’n Geghanist köyünde dodu. Sanatç 2002-2011 yllar arasnda Geghanist köyü Devlet Okulu'nda ve 2004-2014 yllar arasnda ise Erivan'da Taron Estetik Merkezi'nde eitim gördü. 2014 ylnda girdii Erivan’daki Panos Terlemezyan Sanat Okulu Resim Bölümü’nden 2021 ylnda mezun oldu. Mezuniyetinin ardndan yine 2021 ylnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nde eitim görmeye balad.

Arthur Tonakanyan’n eserleri ilk olarak 2018 ylnda Hay Sanat Kültür Merkezi’nde (Erivan) düzenlenen “Vatan” isimli karma sergide yer ald. Ardndan 2019 ve 2020 yllarnda Ermenistan Sanatçlar Birlii’nde düzenlenen karma sergilere katld. 2021 ylnda Erivan Terlemezyan Galerisi’ndeki “Sanat Balants” isimli karma sergide eserleri sergilendi. Sanatç 2019 ylnda Ermenistan Cumhurbakan Gençlik Ödülleri kapsamnda “Grafik eserler ve resimler” kategorisinde birincilik ödülü ve 2020 ylnda ise Katolikos (Ermenistan Patrii) kültüre katk salayan genç sanatç ödülünü almtr.

Arthur Tonakanyan, krsal yaama dair sahneler ile gündelik hayattan kesitler sunan kompozisyonlaryla abartl perspektif ve rengin ön plana çkt, yer yer firügatif soyut detaylarla bezeli eserler üreten bir sanatç. Resimlerinde ya tamamen sükûnet ve huzurun hüküm sürdüü uçsuz bucaksz köy manzaralaryla, ya da iç ve d alanlarn birbirine kart hayali hibrit mekânlarla karlayoruz. Sanatçnn d alan resimlerinde insan yoktur, sadece dramatik ini ve çklarn hâkim olduu hareketli bir corafyaya sahip abartl ve ksmen karikatürize edilmi köy manzaralar resmedilmitir. Alabildiine canl renklerle bezenmi bu manzaralar izleyicide büyük bir huzur ve mutluluk hissi uyandryor.

ç mekân eserlerinde ise yine renk hep ön planadr. Sanatç, bu resimlerinde kimi zaman yer çekimine meydan okuyan objelerle donatlm, duvarlar olmayan ve sanki rüyadaymz izlenimi veren tanmsz alanlar yaratyor. Bu tuhaf iç mekânlar, darda olmas beklenen aaç, çimen ve çiçekler gibi doaya ait olann içeriye eklemlendii hibrit süreal mekanlardr. Kompozisyona tek tük dahil edilmi figürlerin bilinçli bir tercihle sanatç tarafndan detaylandrlmadan, bir silüet eklinde veya bir eylerin arkasna gizlenmi olarak tamamen tanmsz ve anonim ekilde resmedildiini gözlemliyoruz. Tonakanyan’n resimleri yer yer resme sonradan eklenmi kolaj gibi görünen detaylar da barndryor. Sanatçnn iç mekân resimlerindeki k kayna allmadk ekilde izleyicinin olduu taraftadr. Bu sabeple izleyenin arkasnda kalan ve resimde hiç var olmayan nesnelerin gölgeleri de sklkla kompozisyona dahil edilmekte, hatta baz resimlerinde fotoraf çeken birinin gölgesinin fotorafa dümesi gibi ressamn gölgesini dahi görebilmekteyiz.

Arthur Tonakanyan'n eserleri ABD, rlanda, Fransa, Almanya, Türkiye, Lübnan ve BAE’deki kiisel koleksiyonlarda yer almaktadr.