Roman Babakhanian

Biyografi:
1973 ylnda Ermenistan’n Erivan kentinde dodu
1990-1998 yllar arasnda Erivan Güzel Sanatlar Akademisi’nde eitim ald
2003 ylnda Ermenistan Sanatçlar Birlii üyesi oldu
2013 ylnda Ermenistan Sanatçlar Birlii Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt
Halen çalmalarn ve yaamn Erivan’da sürdürmektedir.

Sergiler:
2019 Ermeni Güzel Sanatlar Sergisi, Abdulla Al-Salem Ahmed Al-Adwani Sanat Galerisi & Arame Sanat Galerisi, Kuveyt
2018 World Art, Dubai, Birleik Arap Emirlikleri
2018 Ermeni Çada Sanat, Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2017-2018 Stephanis Sanat Galerisi, La Canada Flintridge, Kaliforniya, ABD
2017-2018 Rüyalar öleni, Beyrut, Lübnan
2016-2017 Efsunlu Gerçeklik, Arame Sanat Galerisi, Beyrut, Lübnan
2016 Artbeep Açl Sergisi, Ermeni Genel Hayrseverler Birlii, Erivan, Ermenistan
2015 Hi-Art, Haykazyan Üniversitesi 60. Kurulu yl dönümü karma sergisi, Beyrut, Lübnan
2015 Erivan Güzel Sanatlar Akademisi 70. Kurulu yl dönümü karma sergisi, Erivan, Ermenistan
2015-2016 Sakl Deniz Feneri, karma sergi, Beyrut, Lübnan
2014 Ermeni Kültür Günleri, karma sergi, Türkmenistan Ulusal Galerisi, Akabat, Türkmenistan
2010 Shorja – Geriden Gelecee Göz Atmak, “Shorzha” Yazlk Sanatçlar Evi kuruluunun 35. Yl dönümü karma sergisi, Erivan, Ermenistan
2004 Birlemi Milletler karma sergisi, Erivan, Ermenistan
1998 ylndan günümüze kadar birçok gençlik ve cumhuriyet dönemi karma sergilerinde yer almtr

Roman Babakhanian 1973 ylnda Erivan’da domu, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi’nde eitim almtr. 2003 ylndan beri Ermenistan Sanatçlar Birlii üyesidir. Halen Erivan’da çalmalarn ve hayatn sürdürmektedir.


Sanatç Beyan:
“Sanata olan yürekten sevgim neredeyse tüm sanat akmlaryla ilgilenmemi ve onlar kabullenmemi salad. Bazlarndan örenciliim srasnda çok etkilendim. Herhangi bir tesirden asla kaçnmadm. Kolayca kabullendim ve kolayca syrldm hepsinden. Ama tüm bu dönemde yalnzca bir özel merakm vard – etrafmzdaki fenomenlerin objeler üzerindeki tesiri ve onlarn yüzeylerinde braktklar izler. Zamanla bu merak bir sevgiye dönütü ve kendime n, rengin ve boluun var olduu, objelerin belirli ekilde birbirleriyle ilintili olduu ve bu ekilde özel bir hal ve atmosfer oluturan küçük bir dünya yaratma ihtiyac hissettim. Bu dünyada hâkim olan kurallar, zamann varlndan türüyor ve doum ve anma süreçleriyle aça çkyor, bu ekilde her objede bir tesir yaratyor. Tüm bunlar zamanla natürmort tarzna evrildi. Bahsettiim fenomenlerle annda balant kurmam ve onlar olabildiince derinlemesine aratrmam salayan, bir sessizlik ve mahremiyet ortam. Sonuç olarak, gerçekçi resmi kendimi ifade etme biçimi olarak seçtim, hep doaya sadk kalmaya çalarak. Bugüne kadar yarattm her bir eser, doay daha derinlemesine inceleme çabasyd. Amacm an durdurmak, kalc klmak ve yapabildiimce zamann etkisinden koparmak, sonsuzlua kavuturmaktr.” - Roman Babakhanian


Yorumlar:
Roman Babakhanian’n resimleri fotogerçekçi. Eserlerinde objeler öyle bir açdan ele alnm ki, izleyiciye abidevi gözükmekteler. Bu da dolaysyla imgelerin görsel algsn ilgi çekici klyor. Roman objeleri ve meyveleri kompozisyonunun merkezine alyor ve onlar kusursuz ekilde betimliyor, boyal objelere özel bir gizem katan renkler seçiyor ve onlar eserin ana fikri haline getiriyor. ster bir ta ister bir erik olsun, Roman’n eserlerinde objeler her zaman günlük hayatta alglamaya alk olduumuzdan fazlasym gibi duruyor. Renkler ve k geçileri imgeleri daha da kutsallatryor.

Roman’n resimlerini anlatmaya çalrken bir tiyatro performansna yakn hisler ediniyorum, oyunun sonunda her karakter seyirciye doru bir adm atyor ve sahnede, özel bir n altnda selam duruyor gibi. Bize düense yeni bir karakterin yaratlmasn beklemek. Acaba sanatçnn ilgisini bundan sonra hangi obje çekecek, merak ediyorum.

Narine Vardanian
Sanat Eletirmeni

***

Roman Babakhanian’n natürmortlar gerçekçilii ayor. Günlük objeleri öyle bir coku ve duygusallkla anlatyor ki, adeta tuvalde canlanyorlar ve çok boyutlu kompozisyonlar her bakta baka bir gizem aça çkartyor. Maddelerin gerçekçi ifadesi ve plastisite çok önemli. Resme duyduu büyük sevgi, resimlerin kaplamasna gösterdii önemde yatyor. Roman Babakhanian’n eserlerinde süje maddi halini geride brakp, k yoluyla hayat buluyor. Saf resimsel teknii, dokular ve estetik hazlarn kefediyor; eserlerini ikincil, zamana bal bir manaya kurban etmiyor.

Okr ve mavi-yei tonlarn karm resimlerindeki ana renkleri oluturuyor. Ressamn natürmortlar bir renk ve k cümbüü; ayn zamanda taze ve parlak meyve ve sebzelerle, alet edevatlarn dokunsal efektleriyle ve derin, gizemli arka planlar arasndaki olaslklarla dolup tayor (“Yumurta Natürmortu”, “Beyaz Kap ve Ceviz”). “Erikler” eserinde sert kabuklu krmz eriklere yapt sar renkli dokunularla, meyvenin yumruluu ve arlyla ilgili fikir alyor. Yeil yapraklarn aranjman ise bir k ve gölge ritmi yaratyor.

Roman Babakhanian’n eserleri yüzyllarca yllk temeller üzerine kurulu olsa da tazelik ve berraklyla bu yüzyldan çada bir taraf olduunu da gösteriyor.

Tatev Manvelian
Sanat Eletirmeni