Narek Arzumanyan

Biyografi:
1988 ylnda Ermenistan’n Erivan kentinde dodu
2003-2008 yllar arasnda P. Terlemezyan Sanat Akademisi’nin ardndan Erivan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eitim gördü
2009-2011 yllar arasnda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eitim ald
2011 ylndan beri yaamn Almanya’nn Nürnberg kentinde sürdürmektedir

Sergiler:
2019 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2011 Suni Çim, Karma Sergi, Nürnberg, Almanya
2009 ehir ve çindeki Tanr, Karma Sergi, Albert ve Tove Boyajian Fuar Salonu, Erivan, Ermenistan
2009 Ermenistan Ressamlar Birlii tarafndan düzenlenen sergi

Ödüller:
2010 Birincilik Ödülü, M. Saryan’n doum yerine ithafen düzenlenen sergi – yarma, Erivan, Ermenistan
2008 Birincilik Ödülü, P. Terlemezyan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafndan düzenlenen sergi, Erivan, Ermenistan
2007 Ermenistan Cumhuriyeti Bakanl Ödülü, Erivan, Ermenistan

Narek Arzumanyan 1988 ylnda Erivan'da (Ermenistan) dodu. Nürnberg (Almanya) ile Erivan arasnda yaamakta ve çalmalarn sürdürmektedir. 2004-2008 yllar arasnda P. Terlemezyan Erivan Devlet Güzel Sanatlar Koleji'nde ve 2008-2011 ylnda Erivan Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. 2008 ve 2009'da Ermenistan Cumhurbakan Serž Sarkisyan tarafndan ödüllendirildi. 2010 ylnda yarmada Martiros Saryan'da birincilik ödülü ald ve Erivan'da çeitli sergilere katld. Narek Arzumanyan'n çalmalar tüm dünyada özel koleksiyonlar ve halka açk müzelerde sergilenmektedir.


Sanatç Beyan:
“Tpk birçok baka sanatç gibi, ben de çocukluumdan beri resim yapyorum. Sanat okulu ve akademide geçirdiim yllar, edilgen bir ressamlk hali ve dolaysyla hayatmn riyâkar bir dönemi olarak görüyorum. Yine de söylemeliyim ki, o yllarm beni derinden etkiledi ve güçlü bir altyap kazanmam salad.

Resimlerim her zaman yanl anlalmtr ve ben bundan mutluluk duyuyorum, çünkü brakn birileri tarafndan anlalmay, fark edilme amac bile gütmedim hiç. u anda bile, kendi ilerime bakarken zaman zaman yaptklarm okuyamyorum. Ayn ekilde, beni korkutan iç dünyam da anlalmaz buluyorum. Tam da bu sebeple, baz sanatçlarn ilerini anlalmaz buldukça daha da çok sevmiimdir hep.

Sk sk beni etkileyen konular düünürek tuvale giderim ama resmi bitirdikten sonra, amacmn ne olduunu unuttuumu fark ederim. Ölüm her zaman ana temalarmdan biri olmutur, ancak ayn zamanda benim içsel kederimin de sebebidir. Karanlk sadizm dehet verici olduu kadar güzeldir de! Zaman zaman eer çizmeseydim sosyal bir parya olacam, ya da kendine veya bir bakasna zarar verebilecek bir baka aptal olup çkacam düünürüm. Resim yaparak, iyilememi salyorum. Asla bir bakas için, bir duvar için ya da bir fikir için resim yapmadm. Yalnzca içimdeki acyla uramak için yapyorum bunu.

Okul yllarm, bana resimlerle konuabilme büyüsünü öretti. Çocukluumdan beri sembollerle oynamay severim, bunu büsbütün bir sorumsuzlukla ve cezadan kaçmak için yaptm. Semboller tabu olsa da amacm hiçbir zaman birilerini provoke etmek olmad. Bu sadece üslubumun, insanlarn zihninde korku veya panik uyandran yapay semboller üzerine bir dokunuuydu. Resimlerimde bu semboller, kötücül olarak alglanmadan durabilecekleri çok masum bir yer igal ediyorlar. Örnek olarak, Nazizmin sembolü olan gamal haç kötücüllük külfetinden kurtuluyor ve yalnzca bir çizgi ya da duvarda bir tula halini alyor.

Öz gerçekletirme yolunda ilk admm, “Ölü Hrszlar ve Çocuklar” serisiyle attm. O andan itibaren içimde yalnzca sanat yoluyla aça çkabilen bir kötülük barnd fikrine almam gerektiini fark ettim. Sanata yaklamm, zaten karmakark olmu sanat daha fazla yormamak için onu bir çocukluk ak ya da bir pembe dizi gibi gelip geçici klmaktr. Esasen her ey etrafmda, eserlerimin içinde dönüyor. Bundan kastm kendi ahsm deil; tecrübelerim, yalanlarm ve her eyi anlamamda elzem olan idrak yeteneimdir. En iyi anladm ey sanatn dilidir ve bu yüzden insanlar anlamakta güçlük çekiyorum. Aradm cevaplar sk sk filmler, müzik ve resimlerde buluyorum. Tam olarak açklamakta zorlansam da bunu her zaman hissettim ve umarm bu his beni doru yola yönlendirir. Resim yapmaktan her zaman korkmuumdur ve çou zaman kendimi hazr posterlerin üstüne resmederken buluyorum. Küçükken kitaplarn içine, paragraflarn arasna ve kendi resimlerimin üstüne tekrar tekrar çizim yapardm. Bu beni zaten aina olduum eylerin yaknnda tuttu.

Parajanov, Lars von Trier, Jim Jarmusch ve Francis Bacon’un mulak ve vahi dillerinden çok esinlendim. Beni tanyanlar, sanatmda ne kadar büyük bir yalanc olduumu bilirler. Sanatta hileler yapmay çok seviyorum, bu alanda o kadar kolay ve samimice yalan sölyüyorum ki kendi saflm beni kendi yalanlarma inandryor. Eer eserlerimde siyasi, dini veya rsi temalar görürseniz bilin ki bu temalar ya oradayd ya da sizin içinizdeydi, ama bunu kesinlikle kastl olarak yapmadm! Bir çiçein ya da dknn üstünde duran bir ar gibiyim, size ya yiyebileceiniz ya da yiyemeyeceiniz bir bal veririm. in dorusu sizin yemeniz için bal yapmam; sadece iimi yaparm aslnda, ilevimi görürüm. Yine de siz, bu leziz bal üretmek için nelere konduumu unutmayn derim.”

Narek Arzumanyan