Arshak Sarkissian

Arshak Sarkissian 1981 ylnda Gyumri, Ermenistan’da sanatç Ararat Sarkissian’n da dahil olduu ailenin mensubu olarak dodu. 1988 Ermenistan depremi sonras Erivan’a tand. 1998 ylnda Erivan, Ermenistan’daki Ulusal Estetik Sanat Merkezi’nden mezun olan Sarkissian, 2001-2002 yllarnda lisans üstü eitimini Kbrs Rum Kesimi, Paphos’ta bulunan Kbrs Sanat Okulu’nda tamamlad.

Arshak Sarkissian’n sanat çada insan konu alr; çada insann etrafn çevreleyen karmaa ve ihtilafn yan sra sanatçnn hayal dünyasndan yansyan metafizik özellikleriyle ilgilenir. Dünyann sadece fiziksel gerçeklikle snrlanmam, dorudan sanat ve edebiyattan etkilenen birçok baka gerçek dünya içeren çoulcu bir yer olduunu düünen sanatçnn kendi dünyas ise Güney Amerika’nn Büyülü Gerçekçilik akmnn yan sra Asya amanist geleneklerinden esinlenmektedir. Sarkissian sanatnda gündelik hayatn doaüstü yönlerini sergiler. Sürekli olarak insan kiiliini çok boyutlu, çok katmanl yönleriyle kefeder. Çizimleri öz bilince sahip, sanki psikolojik bir deneyden çkm gibi gözüken insan figürleriyle doludur ve bu figürler de kendini kefetme ve evrim süreçlerinden geçmektedirler. Bu gibi deneyler sonucunda kiilikleri ya canavars bir anomali douracak ya da fauna ve florann bir melezi haline gelecektir, ta ki insan ve insanlk d hiçbir ekilde ayrt edilemeyecek hale gelene kadar. Arshak Sarkissian’n çizimleri figüratif olduu kadar çadatr da, ve büyük oranda Rönesans sanatndan esinlenilmektedirler – çizime kar titiz yaklamnn yannda gerçekçi ve mistik öelerin sentezi sanatnn temelini oluturur. Karakterleri eksantrik mizaçlara ve egzotik durulara sahiptir – ki bu da “kiilik” denen eyin temel öesidir – ve bu esnada sanatçnn hayvan melezleri her zaman fazladan boyutlar ve ifadeler taknmaktadrlar. Bu karakterler, mitolojileri komplike dünyalar aça çkaran yar insan, yar hayvan prototiplerle dolu kadim bir diyardan çkp gelmektedir, ancak sanatçnn çizimleri bu yaratklar kendi içlerindeki eytanlarla boutuklar post-modern, çada dünyada konumlandrr.