Armen Gevorkian

Biyografi:
1958 Erivan, Ermenistan’da dodu
1980 Kh. Abovian Erivan Devlet Pedagoji Enstitüsü (Güzel Sanatlar Bölümü)
1992 Ermenistan Sanatçlar Birlii Üyesi
1980 ylndan bu yana devlet ve uluslararas grup sergilerinin devaml katlmcs

Grup Sergileri:
2016 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2015 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2014 Beauty in the Palm (Avuçtaki Güzellik), Beyrut, Lübnan
2014 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2013 Sensual Revelations (Duygusal Aydnlanmalar), Beyrut, Lübnan
2013 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2013 Arame Sanat Galerisi 10. Yl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2012 Symphony of Colors (Renklerin Senfonisi), Beyrut, Lübnan
2012 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2012 Arame Sanat Galerisi yeni Sanat Merkezi Açl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2011 UNESCO Saray, Beyrut, Lübnan
2010 New Masterpieces (Yeni aheserler), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2010 Haigazian Üniversitesi Sanat Merkezi, Beyrut, Lübnan
2007 Orangerie du Luxembourg Modern Ermeni Sanatlar Müzesi, Paris, Fransa
2005 At the Crossroad of Civilization - Contemporary Art in Armenia (Medeniyetlerin Kavanda - Ermenistan’da Çada Sanat), Bel-Air Sanat Galerisi, Cenevre, sviçre
2001 Art Vienna Sanat Fuar, Viena, Avusturya
2000 Duncan Kampbell Galeri, Londra, ngiltere
1999 3. Uluslararas Sanat Fuar, Innsbruck, Avusturya
1999 Uluslararas Sanat Sergisi, Salzburg, Avusturya
1999 Lineart Sanat Fuar, Gent, Belçika
1998 Borjes Merkezi, Arjantin
1998 Grup Sergisi, Brezilya
1997 Igitian Modern Sanat Galerisi, Las Vegas, ABD
1997 Armenian Modern Art (Ermeni Modern Sanat), Kbrs
1997 Post-Soviet Armenian Art (Post-Sovyet Ermeni Sanat), Uruguay
1996 Amberd Galeri, Beyrut, Lübnan
1996 Alec Manoukian Sanat Galerisi, Detroit, ABD
1995 Emagos Sanat Galerisi, Beyrut, Lübnan
1994 Drovot Müzayede Sergisi, Paris, Fransa
1994 Grup Sergisi, Beyrut, Lübnan
1993 Armenian Modern Art (Ermeni Modern Sanat), Stockholm, sveç
1992 Exhibition of Armenian Modern Art (Ermeni Modern Sanat), Kudüs, srail

Kiisel Sergiler:
2006 Himmelberger Gallery, San Francisco, USA
2003 Vinizki Galeri, Münih, Almanya
2002 Europe Galeri, Palo Alto, Kaliforniya, USA
2001 Vinizki Galeri, Münih, Almanya
2001 Europe Galeri, Palo Alto, Kaliforniya, ABD
2000 Vinizki Galeri, Münih, Almanya
1999 Vinizki Galeri, Münih, Almanya
1996 Ermeni Kültürel likiler Topluluu, Erivan, Ermenistan

Yaynlar:
2012 Symphony of Colors (Renklerin Senfonisi), katalog, Arame Sanat Galerisi, Beyrut, Lübnan
2010 New Masterpieces (Yeni aheserler), katalog, Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2009 [rba] dergisi, Haziran says
2008 I colori Dell’ Armenia, katalog
2005 At the Crossroad of Civilization - Contemporary Art in Armenia (Medeniyetlerin Kavanda - Ermenistan’da Çada Sanat), katalog, Bel-Air Sanat Galerisi, Cenevre, sviçre
2005 Armenian Palette. New Generation (Ermenistan Paleti. Yeni Jenerasyon), albüm
2001 Art in America dergisi, ubat says
2001 Gevorkian, katalog, Europa Galeri, Palo Alto, Kaliforniya, ABD
2000 Armen Gevorkian, katalog, Henrik Igitiyan yorumuyla

Eserleri; Ermenistan Modern Sanat Müzesi, Bel-Air Sanat Galerisi (Cenevre, sviçre), Arame Sanat Galerisi (Erivan, Ermenistan), Vinizki Galeri (Münih, Almanya), Europe Galeri (Palo Alto, Kaliforniya, ABD) ile Amerika, Almanya, sviçre, Lübnan, Fransa ve Türkiye’deki birçok özel koleksiyonda sergilenmektedir.

Yorumlar:
      Armen Gevorkian’n tablolarnda dikkat çeken ilk ey, elde etmenin imkânsz olduu bir orijinallii yanstmalardr. Figüratif sanata dair hemen her ey yaplm, görülmü ve tecrübe edilmi olduundan ünlü baz örneklerin uzants olma kaderinden kaçnmak da gittikçe zorlayor. Ancak Armen, hem kendisinin el yazs niteliindeki allmadk esiz teknii, hem de irrasyonel düünce eklinden anladmz üzere böylesi bir uydu rolünü almay hiçbir zaman kabul etmeyecek türden bir sanatç.
      Kutu gibi stüdyosunda gün ndan yoksun, d dünyadan tamamen izole olmu bir ekilde çalan Armen, karakterleri ile bir tablodan dierine yolculuk yapyor. Bu, oldukça garip, var olmayan, organik ve bamsz karakterlerden asla vazgeçmeyip her seferinde sadece etraflarn saran çevreyi ve içine dütükleri durumlar deitirir. Burada kurduu tertip ve düzen takdire ayan; ortada hiçbir doaçlama, Bohem kaosu ve sanatsal düzensizlik olmamasnn yan sra matematik soukluktan da eser yoktur.
      Armen, Ermenistan resim geleneinin basmakalp, çok renkli yapsn kran sanatçlardan bir tanesi. Ancak, ölçülü renk kullanmna ramen tablolarnda trajik veya dramatik ögeler bulunmaz. Aksine, sakin ve düünce yüklü eserler ortaya çkarr.
      Atl Kadnlarn Dövüü, Kelebek Avclar, Oyunlar, At Alan gibi, sanatçnn ilgisini ve yaratc enerjisini tekrar tekrar çeken birçok tema mevcut. Ancak bu eserler arasnda mekanik bir yineleme bulmak mümkün deildir. Her seferinde karakterleri ile yeni deneyimler, yeni hissiyatlar paylar, bir nevi olgunlamalarna izin vererek yaratmlarn mükemmelletirir ve zenginletirir.
      Bu esiz tek perdelik performanslarndaki konunun ana hatlar hep bir odak noktas üzerine younlam durumdadr. Bu özlü ve görünüte teatral olan öyküler, aslnda ne çocuksu, ne de saf olan bir yetikine ait oyunlardan baka eyler deiller. Bunlar, anlamazlklar yalnzca sahnede görmek isteyen, nazik bir drama yazarnn dolaylamalar.
      Oyun masas sk sk, atlan zarn, çekilen kartn veya staka vuruunun yarmann sonucunu belirledii bir sava alanna dönüür. Gevorkian’n yarmalar kanl dövüler deil; her gün saysz farkl biçimde karlatmz sonsuz rekabeti temsil eden oyunlardr. Çou zaman eserlerinde beliren yumurta ise deerli olan bir eyin sembolü olarak ortaya çkar. Biz nasl hayatmzda karlatmz yarmalarda zenginlik ve statü sembolleri için çarpyorsak, Armen de yumurtay savan galibine verilecek bir ödül olarak kullanyor.
      Sanatçnn skça kulland ögeler arasnda kadnlar, yumurtalar, oyunlar, metalik görünümlü atlar, sivri uçlu apkalar, çiçekler ve övalyeler bulunur. Bu objelerin tümü, Armen Gevorkian’n garip ve sra d dünyasn oluturuyor.

Alntlar: Henrik Igitiyan ve David Himmelberger

***
      Resimleri; küçük devinimlerin, yava hareketlerin dünyasna açlan ve fakat asla sakin bir tutkuyla dolu olmayan pencerelerdir. Hava açk, ama ayn zamanda temiz ve serin. Manzaralar “Mars Yllklar”ndan (The Martian Chronicles) frlam gibi. Karakterler zarif ve içten gelen bir vakurla dolu. Ve her durumda hep düüncelere dalm duruyorlar – yaam zor ve çetrefilli bir ey.

Karen Mikaelian

***
      Bilardo- yaamn zamansal ve uzaysal kapsamnn bir sembolüdür. Bilardo çuhas toprak kadar yeildir ve bu yeil alanda her türlü aksiyonu görebiliyoruz. Oyuncaklar muharebesinin sonsuz atei tarafndan kkrtlm. Ve bu yapay kstlama ve felaketler dünyasnda ortala dalm yaam dolu damarlar var – yumurtalar; en mükemmel, en canl yaamn hayat bulaca ümidini korumak için.

Armen Gevorkian