Vav Hakobyan

Biyografi:
1987 ylnda Erivan, Ermenistan’da dodu
1999-2002 arasnda Erivan, Ermenistan’da bulunan Mkhitar Sebastatsi Sanat
Okulu’nda örenim gördü
2002-2009 arasnda P. Terlemezyan Erivan Devlet Sanat Okulu’nda eitim gördü.
2005-2007 arasnda askerlik görevini ifa etti
2009-2013 arasnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu
2013’ten beri P. Terlemezyan Erivan Devlet Sanat Okulu’nda eitmenlik yapyor
2013’ten beri Ermenistan Sanatçlar Birlii’ne üye

Ödüller:
2000-2001 Mkhitar Sebastatsi Sanat Okulu’ndan profesyonel geliimi için üstün baar belgesine layk görüldü

Kiisel Sergileri:
2017 Ermenistan Çocuklar Fonu (COAF – Children of Armenia Fund) Gala Müzayedesi, New York, ABD
2012 Art Café Arvestanots, Erivan, Ermenistan

Grup Sergileri:
2018 “World Art Dubai” Sanat Fuar, Arame Sanat Galerisi ile, Dubai, BAE
2017 Grup Sergisi, Beyrut, Lübnan
2015 “World Art Dubai” Sanat Fuar, Gala Sanat Galerisi ile, Dubai, BAE
2009, 2010 ve 2011 “Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Bakan Gençlik Ödülü” isimli sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2009 Güz Sergisi, Erivan, Ermenistan
2009 Üniversiteler Aras Sergiler, Erivan, Ermenistan
2007-2008 Galeri Terlemezyan, Ermenistan Sanatçlar Birlii vb. sergi alanlarnda çeitli sergiler, Erivan, Ermenistan
2005 A. Tamanyan Müze Enstitüsü’nde sergi, “Üç Sanatç’dan Ustalk Dersi” programna katlm sertifikas ve natürmort sulu boya çalmas, Erivan, Ermenistan
2005 Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi’nde sergi, Erivan, Ermenistan
2004 Büyük Ermeni air H. Tumanyan’n müzeye çevrilen evinde sergi, Erivan, Ermenistan
2002 “Kenats Tun” Dernei’nin heykel derslerinin 10. Yldönümüne ithafen sergi, Erivan, Ermenistan
1999-2002 Mkhitar Sebastatsi Sergileri’nde çeitli grup sergileri, Erivan, Ermenistan

Vav Hakobyan 1987 ylnda Erivan’da dodu. 1994 ylnda Mkhitar Sebastatsi Ortaokulu’na kayt olduktan sonra 1995 ylnda heykeltralk ve resim dersleri ald ve çeitli sergilere katld. 1999 ylnda Mkhitar Sebastatsi Sanat Okulu’na kabul görüp, “Agrogitaspyur Gençlik Kulübü” üyeliine 2002 ylna kadar devam etti. Sanat Okulu’ndaki örenimi boyunca Hakobyan heykel ve resim bata olmak üzere oymaclk, seramik, grafik resim ve hal dokuma dallarnda çeitli dersler ald.

2000 ve 2002 yllar arasnda, ünlü Ermeni heykeltralarn yer ald çeitli heykel sempozyumlarna katlan Hakobyan, 2002 ylnda Erivan’da bulunan Panos Terlemezyan Sanat Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul gördü. Bu yllarda bata kendi okulu olmak üzere Ermenistan Sanatçlar Birlii, Ermenistan Ulusal Galerisi, Tumanyan Müzesi, Ermenistan Mimarlar Birlii ve Tamanyan Müzesi gibi kurulularn bünyesinde bir çok örenci sergisinde yer ald. Hakobyan, 2005 ve 2007 yllar arasnda zorunlu askerlik hizmetini ifa etti.

Terhisinin ardndan Hakobyan örenimine Terlemezyan Sanat Okulu’nda devam etti. 2009 ylnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edildi. Akademi’deki örenimi esnasnda Hakobyan çeitli grup sergilerine katlmakla beraber ilk kiisel sergisini düzenledi. 2013 ylnda üniversiteden onursal dereceyle mezun oldu ve bu baar Edward Isabekyan tarafndan takdim edildi.

Sanatçnn kiisel ve grup sergilerinden bazlar öyledir: Ermenistan Ulusal Galerisi (2009), Alexander Tamanyan Müzesi – Erivan (2010), Studio Gallery – Erivan (2011), Gala Sanat Galerisi – Erivan (2012), Gala Sanat Galerisi (2013), World Art Dubai (2015), Gala Sanat Galerisi (2015). Vav Hakobyan’n eserleri bata Ermenistan, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, spanya, Kanada, Lübnan, Türkiye ve ABD gibi ülkelerde olmak üzere tüm dünyada çeitli özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunabilir.

Sanatç Beyan:
2017’den beri çalma tarzm ve resmim büyük bir deiime urad. Bunca yldr takip ettiim kompozisyon ina tarzn reddetmeye karar verdim. mgesel olarak özgürlüümü kstlayan tüm dogmalar resimlerimden tamamen çkarmaya veya ciddiye almamaya baladm. Yaptklarm snflandrmay ve dizilileri hakknda düünmeyi braktm.

Dengeli bir kompozisyon, simetri, k pozisyonu, görünü, tarih ve hatta resmin renk dengesi: tüm bunlar benim için ilgi çekici olmaktan çkt. Geçmii ya da gelecei olmayan, gerçekte var olmayan ve herhangi bir hikayesi olmayan yeni formlar ve yeni figürlerle ilgileniyorum. Bunlar tuval üzerinde ya da dnda bamsz bir halde gezinirken kefediliyorlar ve o ann etkisine göre görülüyorlar, benim kaprislerime göre deil.

Ben bu formlarn deiimiyle ilgileniyorum; figürlerin dönüümü, tuvaldeki boyanmam alanlar, uyumsuz çeitlilik ve kontrastlarn arlyla. Bu asla bitmeyen bir süreç ve resmin son görünümü benim için önemli deil, kastl olarak resim yapmak resmin anlamn yitirmesine yol açyor.

Her yeni resim benim için bir sürpriz. Artk resimlerin kendileriyle deil, onlar resmetmekle ilgileniyorum…


Yorum:
      Parlak ve doygun renkler, özgün bir gerçeklik yorumu ve net betimlenmi objeler: tüm bunlar Vav Hakobyan’n eserlerini nitelendiren özellikler. Ressamn eserlerine bakan biri, gri gerçeklii canl ve soyut formlara dönütürerek kiisel algs yoluyla aktardn söyleyebilir. Sanatç gerçeklii kendi algs ve hayat yorumu yoluyla aktaryor. Oldukça özgün tarz, parlak renkler kullanarak heykelvari pozlar verirken yakalanm hayali varlklar ve insanlar betimliyor. Hakobyan, resimlerinde mistik ve fantastik temalar kefetmekte. Bu resimlerin süjeleri mitik ve düsel figürleriyle oldukça kiisel olmakla beraber, ayn zamanda tüm tonlarn hassas armonisi yoluyla renklerin airaneliinin altn çiziyor. ekiller genellikle akc ve ar konturlarla, taslak halinde çizilmiler ve detaylar az: frça darbeleri geni, ince, berrak ve dikkatlice hesaplanm parçalar halinde uygulanmlar; gölgeler neredeyse tamamen silinmi ve betimlenen alan ya ar derecede s ya da perspektif ve rakursi hakkndaki tüm akademik kurallar ihlal ederek, tuval yüzeyine paralel bir ekilde bükülerek düzletirilmi.

Tatevik Manvelian