Rafael Megall

Biyografi:
1983 ylnda Erivan, Ermenistan’da dodu
1998-2004 yllar arasnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eitim gördü
2008 ylndan beri “Ermenistan Cumhuriyeti Sanatçlar Birlii” üyesidir
2010 ylndan beri ise çalmalarn ve yaamn Amerika Birleik Devletleri ve Ermenistan’da sürdürmektedir
 
Kiisel Sergileri:
2017 The Panthers in My Blossoming Garden (Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler), Ulusal Galeri, Erivan, Ermenistan
2017 The Panthers in My Blossoming Garden (Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler), 57. Venedik Bienali, Ermenistan Cumhuriyeti Pavyonu, Venedik, talya
2015 Human Nature (nsan Doas), Galleria In Arco, Torino, talya
2012 Turn on Emotion (Duygular Uyandrmak), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2011 Born in Night (Geceye Domak), Çada Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
2011 The Last Works (Son Yaptlar), Gallery 8, Londra, ngiltere
2010 Miniature (Minyatür), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan

Karma Sergiler:
2018 Gender Fluidity (Cinsiyet Akkanl), Haugar Vestfold Kunst Müzesi, Tonsberg, Norveç
2018 The New Fronties of Painting (Resmin Yeni Snrlar), Stelline Milano Vakf, Milano, talya
2017 Seeing Whales (Balinalar Görmek), Galleria Mazzoli, Modena, talya
2016 Paperwork (Dökümantasyon), Galleria Pack, Milano, talya
2015 Demetrio Paparoni küratörlüündeki “The Shroud and its Imprint on the Art (Torino Kefeni ve Sanata olan zdüümü)” sergisi içerisinde yer alan “Cennet ve Temsili” konferans, Galleria In Arco, Torino, talya
2015 Cramum Çada Sanat Ödülü 3. Edisyonu, Cramum dernei ve Giorgio Pardi dernei, Milano, talya
2015 La Sindone e l`impronta dell`arte (Torino Kefeni ve Sanata olan zdüümü), Sansepocro Kent Müzesi, Arezzo, talya
2014 Dublin Bienali, Dublin, rlanda
2013 Floransa Bienali, Floransa, talya
2012 Salon d`Automne, Paris, Fransa
2011 Floransa Bienali, Floransa, talya
2011 Broadway Gallery, New York, ABD
2011 Armenian Contemporary Art (Ermeni Çada Sanat), Çada Sanat Müzesi, Kuveyt
2010 Ulusal Galeri, Erivan, Ermenistan
2009 Floransa Bienali, Floransa, talya
2009 Sofa New York, ABD

Rafael Megall 2 Ocak 1983 tarihinde Erivan’da domutur. Resme 9 yanda iken balamtr. 1998-2004 yllar arasnda arasnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eitim görmütür. 2008 ylndan beri “Ermenistan Cumhuriyeti Sanatçlar Birlii” üyesidir. 2010 ylndan beri ise çalmalarn ve yaamn Amerika Birleik Devletleri ve Ermenistan’da sürdürmektedir. 1995 ylndan beri birçok uluslararas fuara katld gibi saysz bireysel sergisi de bulunmaktadr.

2012 ylnda çalmalar ve baarlar Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanl tarafndan altn madalya ile ödüllendirilmitir. 2013 ylna gelindiinde Ermenistan Devlet Bakan tarafndan “Ermenistan Cumhuriyeti Onur Sanatçs” ünvanna hak kazanmtr. Yine ayn yl 9. Floransa Bienali, resim kategorisinde Lorenzo il Magnifico Ödülü’ne layk görülmütür. 2014 ylnda Ermenistan Cumhuriyeti "Aril Gorky" Onur Madalyas’na hak kazanmtr.

Yorum:
      “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler”
      Rafael Megall’in eseri insan ve doa arasndaki kompleks ilikiyle yüzleir. nsan ve doay birbirinin birebir yansmas olarak gören Megall, bu ilikiyi örtülü bir karlkl tehdit durumunun aksine birbirini tamamlayc ekilde görmektedir.
      57. Venedik Bienali’nde Ermenistan Pavyonu’nda yer alan eserlerinin ana temalarndan biri, zarif olduu kadar agresif panterlerin rengarenk ve çiçekler açan bir doa ortamnda yer almasdr. Bu resimlerde sanatç kedigilin doal ortamndayken taknd tüm o güzelliin arkasnda yatan saldrganlk tehlikesinin altn çizer. Serginin ismi olan “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler”, her ne kadar kendi çevrelerinin snrlarnda güvende hissediyor olsalar dahi, insanlar için daimî bir tehlikenin varln vurgulamaktadr. Ancak, bu ayn zamanda hayvanlarn da insanlar karsnda tehlikede olduklarn temsil etmekte. Böylece, Megall bereketli doay kayp cennetle antrarak, panteri güzellik görselinin arkasnda gizlenen bir tehdit metaforu haline getirir.
      Heyecan verici, keskin ve canl segmentlerle sunulmu manzarann renkleri dijital bir görselin doygunluunu anmsatan kontrastlar üretiyor. Bu görsel efekti vurgulamak ve resmin diline yedirmek amacyla, Megall akrilik boyann dnda ayn zamanda sulu boya da kullanyor; bu noktada sulu boya emildikçe hafifleiyor ve tüm renkleri adeta nemli bir elekten geçiriyor. Bu yöntem bir odak d efekti yaratyor, böylece hayvanlarn ve bitkilerin renkleri birbirine karp özgün bir hacim halini alyor. Söz konusu saykodelik efekt her ne kadar altml yllarn idealizmine ve doayla uyumlu bir ekilde yaama hayaline atfta bulunsa da sk ve gereksiz bir ekilde birbirine sarmalanm, tuvali kaplayan dekorasyonlar öyle bir görsel gürültü yaratyor ki bu manzarann huzurlu bir vaha olduuna inanmak mümkün olmuyor.
      Tüm bu resimlerde, kadim Ermeni minyatürleri ve bas-rölyeflerinde de stilizasyon, tekrar, eklem ve balamlar sayesinde yer edinen doal unsurlar dekoratif bir çerçeve haline getirme geleneinin izlerini görebiliyoruz. Bu tarihi bellein rezonans, altnda iki tomurcuk olan ve üstüne haç motifleri oyulmu dikili talar olan, ayn zamanda önceki resimlerine de ilham kayna olmu “haçkar” sanatna yaplan düzenli atflarla daha da belirginlemekte. Ayn zamanda, baka bir doann dilsel unsurlarnn da çakmasyla geçmi sanatsal tecrübelerle bir balant kurmak oldukça zorlayor. Ortaça aydnlanmalarna yaplan göndermeler tuvallerin büyüklüünden dolay tam olarak korunamyor olsa da, “Canavarlar Kitab” gibi geleneklere yaplan - ki hayvanlar gerçek d görünümlerini buna borçludur – atflar daha merkezi bir önem arz etmeye balyor. Tpk orta çadaki canavar kitaplarn yazanlar gibi Megall de doay ruhani boyuttan ayr bir ekilde deerlendiremiyor: resimleri o ann kompleks olaylarna atfta bulunan figürlerle dolu ifreli metinler gibiler.
      Megall, maskeleri kulland bir teknik sayesinde tuvalde ilk etapta farkl çalmalarn dijital bir ekilde ayrntlandrlmasn da içeren bir metod kullanyor. Bu dijital yaklam, resmin düz yüzeyi, doygun renkleri ve perspektifin yokluuyla birleince, eserin aslnda ressamn kulland enstrümanlarn analizini takip ettiine tanklk ediyor. Orijinal görselin ana hatlar ve renkleri tuvalde yer alr almaz çeitli modifikasyonlara tabi tutuluyorlar. Böylelikle, anlat deil; renklerin aranjmanlar ve çizimlerin kesinlii dönütürücü hale geliyor.
      lk admda, anlat farkl sembolik unsurlar ve eer mevcutsa günlük yaamn somutluuna yaplan atflarla ina ediliyor. Baz eserlerde, ailesi ya da arka bahçede yaayan talyan çoban köpekleri sanatçnn günlük yaamyla balantl olarak yer alyor. Bazlarnda ise anlat, imdiki zamanda gerçekleen fakat eski korkular yeniden uyandran tehditkâr olaylara uzanyor.
      2016 ylnn Nisan ve Mays aylar arasnda, “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler” serisine balamadan hemen önce, Megall kötülüün güçlerini betimleyen büyük ölçekli bir resim yapmt. “Lucifer” adndaki bu eser, bir insan yiyen ve baka kurbanlar da sarmalamakta olan, alevler çindeki bir ylan resmederek eski bir Ermeni tezhibini tekrar gözler önüne seriyor. Bu görselde, eytan Cennet Bahçesi’ne kötülüü getirmi olan ylana benzetilmekte. Megall Ermeni sanatnda insan suretlerini hayvan veya bitkilere benzetme geleneine atfta bulunarak bunlar hem anlat hem de dekoratif anlamda kullanm. “Lucifer” eseri, varlk sebebini Dalk Karaba bölgesinde yaanan trajedilere borçlu durumda. Tüm bu olaylarn yaratt duygulardan ilham alan “Lucifer”, savan kötücül güçlerinin uyanmas fikrinin sanatçnn kafasndaki yorumu halinde. Bu eseri yaparken, Megall ayn zamanda Ermeni halknn kültürel kimliinin bir sembolü olarak gördükleri Ar Da’ndan ald volkanik topra da kullanm.
      Kötülüün güçlerinin bir ylan ekline bürünüp aramza szm olduu fikri ayn zamanda “Çiçekler Açm Bahçemdeki Panterler 8 (Panter Ylan)” isimli eserde tekrar vuku buluyor. Bu defasnda yukardan görülen ve çevresindeki doa örtüsüne karan panter, kedigil kafal bir ylan eklinde ve saldrmaya hazr gözüküyor. Gizlenmi hayvan bir yandan bir tehlike ve pusu durumunu aktarrken, bir yandan da doayla birlik olma hissini alyor.
      Üniter bir görsel oluturan, farkl ekillerde yerletirilecek modüllere benzeyen ekillerin repetitif nitelii, Megall’in yapc bir metod edinmesini salyor. Eserlerindeki iaret ynlar ve tüm figüratif ve dekoratif bileenleri düününce manta aykr gelse dahi, bu metod Donald Judd’n minimalist tarzndan türemi. Yirmi yandayken Erivan Güzel Sanatlar Devlet Akademisi’nde okuduu 2004 ylndan çeitli yaymlarda görüp tand Judd’un yapc metodunu inceleyen Megall’in dikkatini çeken ey, Amerikal sanatçnn modüler ekilleri espasa yayma tarz olmutu. Bu tarz, aranjmandaki çeitlilik sayesinde her ne kadar geometrik olarak ayn modüler birimleri kullanlsa da farkl bütünler elde etmeyi salyordu. Bu modüler unsurlar konseptinin bir sembolik – anlatsal aktarm 2 ve 6 numaral panter resimlerinde de görülebilir.
      Megall’in eserleri anlatma dayal, sembolik ve fantastik nitelikteler; doa kavramn bilimsel bir gerçeklik olarak ele almyorlar. Lakin yine de, modernist gelenee göre sanattaki dil üzerine analitik bir çalma eklinde tezahür etmekteler. Dahas, zamann ruhunu aksettirerek; dilbilimsel açdan özgün, çr açc ve devrim niteliinde bir eser yaratmann imkanszlnn farknda olan bir sanatçnn durumunu yanstmakta. Bu resimler hem tarihi imalara hem de sanatn benzersiz ve özgün bir karaktere sahip olmas gerektiini savunanlarn progresif mantna hyanet eder nitelikteler. 
      “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler No. 7 (Totem)” isimli eser, arka ayaklar üzerinde duran ve ön ayaklarn birbirine balayp insanbiçimci bir postür edinmi bir panteri betimliyor. Çiçek eklindeki haçlardan oluan bir kafes tüm sahneyi kaplar durumda, hem bir arka plan oluturuyor hem de süjenin üstüne biniyor. Bu ruhbani figür, Megall’in kötülüün güçlerini resmettii bir baka eseri olan “eytan” (2015) adl esere bir kar denge oluturmakta. “eytan”, yar hayvan, yar insan ve doas tam olarak tanmlanmam bir varl yakn plandan gösteriyor. “Çiçekler Açan Bahçemdeki Panterler” serisindeki dier eserlerde (spesifik olarak 10, 11 ve 12 numaral eserlerde), eser isimleri “Gerçein Az” cümlesiyle tamamlanyor. Azn açp dilerini gösteren bir hayvan hangi gerçei bize gösteriyor olabilir? Peki ayn kanlar içindeki hayvan hangi doruyu göstermekte? (“Adak Kurban”, 3 numaral resim). Megall, bitki örtüsü ve anlarla dolup taan bir ortamla çevrelenmi büyük kedileri bir araya getirerek, birlikte yaam sürme ve karlklklk kavramnn, sanatn hem dün hem de bugününde yer alma eklini yeniden gözler önüne seriyor. Bu baka türlü olamazd. Bizi dierlerinden ayran tek ey, ortak bir dilin bulunmamas. Lakin, sanat evrensel bir dil. Herkes tarafndan anlalmay ve bizleri ayrp gayrimeskun hale getiren tüm bariyerleri ykmay arzuluyor.

Demetrio Paparoni, Sanat Eletirmeni
57. Venedik Bienali Ermenistan Cumhuriyeti Pavyonu, 2017


“Sanatç ve Annesi”, Ermenistan Ulusal Galerisi’nde Enstalasyon, 2017

      Halknzn yaad en ac dolu tecrübeleri betimlemek için yola çktnzda, atfta bulunduunuz semboller ve figürler oldukça etkileyici ve kayda deer olmaldr. Bu minvalde oldukça etkileyici eserler var. Edebiyatta Paruyr Sevak’n “Durdurulamaz Çan Kulesi”, mimarlkta Dzidzernagapert’in “Ant”, müzikte “Komitas” ve resimde de Aril Gorky’nin “Sanatç ve Annesi” isimli eserleri mesela.
      Ermenistan Ulusal Galerisi’ndeki sergim için yaptm enstalasyonda Gorky’nin bu resminden ilhan aldm. Enstalasyonumda, eserin ismindeki sanatç ibaresi sadece genç Gorky deil, genciyle yalsyla saysz mülteciyi temsil ediyor. Yüzündeki ac dolu ifadeyle anne, tüm Ermenilerin annesi oluyor. Bu noktada Gorky’nin resmi “Çift Bal Panterler” tarafndan parçalanyor. Enstalasyon, kutsala saldr niteliinde aslnda: insan Tanr’nn yaratt mükemmel varlk, dolaysyla onu betimleyen bir resmi yok etmek vandalizmi de geçen bir kutsala saldr eylemi. Panterler bu ekilde kötülüü temsil etmekte. Bunlar yrtc hayvanlar, ancak koyu renkleri ve yüzeyin ileni biçimi sayesinde, bir ekilde çekici görünüyorlar: kötülüün batan çkarc bir gücü var, bunu herkes bilir. Ve ite bu batan çkarclk bozguna uratlmal.
      Panterlerin ayaklar altnda, kan krmz renginde klasik bir Ermeni kilimi var. Süperempoze beyaz dekorsa deiim ümidini dile getirmekte.

Rafael Megall, Erivan 2017