Gurgen Babayan

Biyografi:
1984 Erivan, Ermenistan’da dodu
2002-2008 Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü eitimi ald

Deneyimleri:
2012-2016 Saratov Ulusal Drama Tiyatrosu, Rusya

Kiisel Sergiler:
2017 The Realist (Gerçekçi), Moskova Sanatçlar Birlii, Rusya

Grup Sergileri:
2016 Art.Who.Art, Moskova, Rusya
2014 Inter Art Gallery, New York, ABD
2014 Saratov Ulusal Drama Tiyatrosu, Saratov, Rusya
2011 Grup sergi, Cenevre, sviçre
2009 Ulusal Salk Enstitüsü, Washington, ABD

Gurgen Babayan 1984 ylnda Erivan, Ermenistan’da dodu. 2002-2008 yllar arasnda Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü eitimi ald. lk kiisel sergisini (“The Realist / Gerçekçi”) 2017 ylnda Moskova Sanatçlar Birlii, Rusya’da gerçekletirdi.

Figüratif bir sanatç olan Gurgen Babayan, kompozisyonlarn yaratrken insann en temel dürtülerini ve günlük hayata dair duygularn baz alyor ve bunlarn oluumundaki ilgi çekici yönleri analiz ederek insanolunun özüne dair yansmalar görsel formlar aracl ile bulmaya çalyor. Bu görsel dilin kendi kendine yettiine ve herhangi bir sözlü izaha muhtaç olmadna içtenlikle inanan Babayan için asl önemli olan bu görsel formun aktarmndaki ustalk. Sanatç, klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesans’nn resimsel geleneklerinden ilham almasna karn yaratm sürecinde kendine dair bir sanat tarz oluturmaya ve resimsel bir dil gelitirmeye çalyor.

Babayan, eserlerinde Hristiyan mitolojilerini odana alyor ve bunlarn günlük hayatta nasl tecelli edebilecei üzerine bizlere görsel bir hikâye sunuyor. Biçimsel olarak bu hikâyelerin “ilkel-natüralist” tarzda resmedilerek büyük bir titizlikle detaylandrld, eserleri meydana getiren figürlerin, jestlerin, donuk ve statik kompozisyonlarn usulüne uygun bir ekilde renklendirilip klandrld görülüyor. Resimlerin bu ayrntl yüzeyleri tüm sahneyi gizemli klyor ve ayn zamanda havada “rüyalardan çkp gelen bir eyler var” hissi uyandryor.


Sanatç Beyan:
Bir figüratif sanat ressam olarak, benim için her zaman yaratmak, onun hakknda konumaktan daha kolay olmutur.

Kompozisyonlarm yaratrken en temel dürtülerim her zaman günlük hayata dair duygular olmulardr. Ayn zamanda klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesans’nn resimsel geleneklerinden de ilham alyorum. Her ne kadar bu bu kaynaklar benim için çok önemli olsa da yarat sürecimin temel maksad kendime dair sanat tarzmn ve resimsel dilimin kefidir.

Her insan yaam boyunca onu çevreleyen dünya ve bu dünyaya dair tarihi, kültürel, ruhani ve varoluçu artlardan etkilenir.  Buna ramen, sanatç bu varoluun ilgi çekici yönünü analiz ederek insanolunun özüne dair yansmalar görsel formlar aracl ile bulmaya çalr. Bu görsel dilin kendi kendine yettiine ve herhangi bir sözlü izaha muhtaç olmadna içtenlikle inanyorum. Burada önemli bir nokta var – bu görsel formun aktarmndaki ustalk.

Aadaki çalmalarda, bak açm tam olarak kompozisyonlarla aktarmak amacyla görsel dilimin geliimi ile ilgileniyordum.  Sanatçnn kendi eserlerine yönelik bak her zaman tarafsz olmadndan, izleyici baarl olup olmadm konusunda deerlendirme yapabilir.

Sergilenen çalmalardan “Çatma”, “Stigmata” ve “Snak”ta günlük hayatta tecelli eden Hristiyan mitolojisi ilgi odam. Hristiyanln “mistik prizmas” aracl ile gözlemlediim gündelik hayata bakm tasvir etmekteyim. Biçimsel olarak bu kompozisyonlar “ilkel-natüralist” tarzda resmedilmitir. Titizlikle detaylandrlm kompozisyonlarda Orta Ça ve Rönesans dini sanat geleneklerinden ve erken 20. Yüzyl eserlerinden – “neo-maddesellik”, “Rus Avant-Garde’” ve “Flemenk Neoklasisizmi” gibi – esinlenmeler olduu görülebilir. Yine bu eserlerde saçma “ahap” pozlarda figürlerin, jestlerin, donuk ve statik kompozisyonlarn usulüne uygun bir ekilde renklendirilip klandrld görülebilir. Resimlerin ayrntl yüzeyi tüm sahneyi gizemli klmakta. Havada rüyalardan çkp gelen bir eyler var…

Gurgen Babayan, 2018