ARAQEL

Biyografi:

1960 Kolkhida (Colchis), Gürcistan’da dodu

 

ARAQEL'in sanat üphesiz sanatçnn kendisi gibi rakipsizdir. Sanatçnn iç dünyasna girmeye çabaladnzda sanatnn kendisi gibi samimi ve ayn zamanda düünceleri gibi basitçe ifade edilebildiini hissedersiniz. Fazlasyla izole ve ayn zamanda doaya ve insanla çok yakn, gerçek ve ayn zamanda tamamen hayali…

 

Sanatçnn eserleri ilk bakta anlamsz gibi gelebilir. ARAQEL'in sanatnda sürpriz unsurlar, beklenmedik yan yana dizilileri ve sürrealizme özgü olmayan temel özellikleri hemen fark edersiniz. Sanatn bir tür devrimci hareket olarak kabul eden ARAQEL isteksizce gerçekler, kurallar, yasalar ve sanatç için ayn derecede kabul görmeyen klielerle sürekli mücadele eder. Gerçeküstücülükten esinlenen ARAQEL'in çalmalar siyasi ve sosyal unsurlar içerir. Sanatçnn hikayelerinde bir sürü felsefi unsur bulunmasna ramen kendisinin de sürekli hatrlatt gibi aslnda "Zeki olan her ey basit"tir.

 

Sanatç, çok çabuk kurumas ve kusurlar hemen belli etmesi sebebiyle uygulamas çok zor olan ahap üzerine “tempera” (zamkl boya) tekniinde uzmanlamtr.