Sergey Narazyan

Biyografi:
1970, Erivan, Ermenistan’da dodu
1989-1995 Erivan Güzel Sanatlar Devlet Üniversitesi, Ermenistan

Kiisel ve Grup Sergileri:
2019 Step Istanbul, Galeri 77 ile, Tomtom Krmz Binas, stanbul, Türkiye
2016 Contemporary Istanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2015 Uluslararas Sergi, Bonn, Almanya0
2011 Views of Modern Armenian Art (Modern Ermenistan Sanatndan
Manzaralar)
, grup sergisi, Erivan, Ermenistan
2010 Big in Small (Küçük çindeki Büyük), grup sergisi, Moskova Uluslararas
Sanat Salonu Sanatçlar Merkez Binas (CHA-2010), Moskova, Rusya
2002 Boris Pasternak roman “Doktor Zhivago” için (Norem Yaynclk) Kiisel Çizimler, Moskova, Rusya
2001 Espace Pierre Cardin’de kiisel sergi, Paris, Fransa
2000 Grup sergisi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1999 Province Tragedies (Eyalet Trajedileri), kiisel sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1999 Graphic Armenia (Grafik Ermenistan), grup sergisi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1995 50th Anniversary of the United Nations (Birlemi Milletler’in 50. Yldönümü), grup sergisi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1994 lk kiisel sergi, Ermenistan Mimarlar Birlii, Erivan, Ermenistan

Sergey Narazyan 1970 ylnda Erivan, Ermenistan’da dodu. Sanatç güzel sanatlarla alakal ilk eitimini Ermenistan Mimarlar Birlii’ne bal bir çizim stüdyosunda ald. Sonraki yllarda, tannm sanatç Ruben Gabriyelyan’a ait stüdyoda resim, çizim ve kompozisyon derslerinin ardndan 1989 ylnda Erivan Sanat Enstitüsü Figüratif Sanatlar Departman, Grafik Sanatlar bölümüne girdi. lk kiisel sergisini 1994 ylnda Ermenistan Mimarlar Birlii sergi salonunda açan sanatç, pastel çalmalaryla sanat otoritelerinin dikkatini çekti.

1995 ylnda Rus yazar Boris Pasternak’n “Doktor Jivago” roman için hazrlad illüstrasyonlar ile Erivan Sanat Enstitüsü’nden yüksek lisans tezini alan Narazyan, bu eserleri sayesinde Ermenistan Sanatçlar Birlii’ne henüz 24 yandayken kabul edildi. 1995 ve 1997 yllar arasnda J. Swift’in “Güliver’in Gezileri” romannn tüm bölümlerine ait resimleri tekrar çizdi. Elenceli ve dramatik benzetmeleri günlük yaamla birletiren Narazyan, Güliver’in yakalanm bedenindeki büyük toplanty ya da bacaklar arasnda yürüyüe geçen Lilliput birliklerini, Swift’in aksine bir hayal adasnda deil, tannabilen gerçeklikte resmetti. Ardndan, Narazyan’n, tara hayatyla ilgili ineleyici, ironik ve bazen muzip gözlemleri samimi bir üslupla yanstt tablolarn, “Tara Trajedileri” ismi altnda birletirdi.

2001 ylnda Narazyan üçüncü kiisel sergisini, Fransa Sanat Akademisi üyesi ve Birlemi Milletler yi Niyet Elçisi, ünlü modac Pierre Cardin’in kiisel yardm ile Paris’te açt. Sergi, sanatçnn temel eserlerinin yan sra, illüstrasyon ve resimlerinin de yer ald 90 eserden olutu. 1999 ve 2016 yllar arasnda Amerika Birleik Devletleri, Almanya, sviçre ve Rusya gibi birçok ülkede karma sergilerde yer almtr. Çalmalar birçok kiisel koleksiyona dahildir.

Narazyan’n, son yllarda yapt çalmalarn birçou kartlk üzerine kurulu. Yaam ve ölüm, gençlik ve yallk, güç ve güçsüzlük gibi temalar, farkl figürler araclyla bir fikre dönütüren sanatç, bir eserinde, sisli bir havada yüksek dalarn arasnda küçücük görünen askeri birliklere tepeden baktrarak, gözde büyütülen askerlerin içsel korkularnn zayfln yani; gücün güçsüzlükle yürümesini gösterir.

Bazen ise duraan insan figürleri kullanarak, yllarn yüküyle arlaan vücut durularn, deneyimin bilinciyle yorulan bir bakla pekitirir. Yalanmann yaratt tahribat ve biriken hatralar, insanla snrl tutmayan sanatç, olgunlam meyveleri ya da “htiyarlar” adn verdii eserinde olduu gibi bakmsz otlarn içinde iki eski ahap kulübeyi resmederken, izleyeni varoluun evrelerini düünmeye sevk eder.

Narazyan’n eserlerinde zemin de anlama büyük katkda bulunur. Bazen krk bir kuma, bazen dalgalara benzeyen kvrmlar, bazense dou kilimlerinin motifleri ve ipekli kumalar, hikâyenin tamamlayc öeleri olarak öne çkar. Ölüm temal bu kilim motifleri, ayn zamanda insann ebedi yolculuunun simgesi olarak resmedilir. Bazense sanatç, motifleri ipek kumalarla kesitirip farkl zaman kesitleri yaratr. “Krmz Ruj” adl eserinde Narazyan, bu zaman dilimlerinin kesiim noktasnda, yalanmann bozduu fiziksel görünümüne inat çiçekli bluz giyen krmz rujlu bir kadn resmederek, yeniden yaam döngüsünü düünmemizi ister.