Tigran Sahakyan

Biyografi:
1975 Erivan, Ermenistan’da dodu
1988-1992 Erivan Güneybat bölgesi Devlet Sanat Okulu
1992-1994 P. Terlemezyan Erivan Güzel Sanatlar Devlet Üniversitesi, Seramik Bölümü
1994-2000 Erivan Güzel Sanatlar Devlet Akademisi, Grafik Bölümü

Tecrübeleri:
1995-1997 Mkhitar Sebastaci Eitim Kompleksi’nde güzel sanatlar öretmenlii
2003-2004 Artur Khalatyan Üniversitesi’nde çizim ve resim öretmenlii
2004-2008 Erivan Güzel Sanatlar Devlet Akademisi, Tasarm Bölümü’nde çizim, resim ve grafik sanat öretmenlii
2008’den itibaren Erivan Güzel Sanatlar Devlet Akademisi, Grafik ve Görüntüleme Bölümü’nde oyma bask öretmenlii

Üyelikler:
1997-2004 Realist Sanatçlar Cemiyeti üyesi
2002’den itibaren Ermenistan Sanatçlar Birlii üyesi

Ödüller:
1998 Diploma (Spitak depreminim 10. Yldönümünde depremden zarar görenlere adanm sergi), Ermenistan Sanatçlar Birlii

Kiisel Sergiler:
2012 Creative-Action (Yaratc-Aksiyon), Erivan Modern Sanat Müzesi, Ermenistan

Grup Sergileri:
2015 Bar, “Crossing Borders (Snrlar Geçmek)” Uluslararas Sanat Festivali’nde Atölye Sergisi, Bayreuth, Almanya
2015 Stolen Childhood (Çalnm Çocukluk), Ermeni Soykrm’nn 100. Yldönümü dolaysyla Ermeni asll çada sanatçlar sergisi, Granada, spanya
2015 Fransa’nn Bordeaux ehrine Association Culturelle Arménienne de Bordeaux Aquitaine (ACABA), Association du Lien Interculturel Familial et Social (ALIFS) ve Réseau Aquitain sur l’Histoire et la Mémoire de l’Immigration dernekleri tarafndan misafir sanatç olarak davet edildi.
“Bons Baisers d’Arménie” Uluslararas Sanat Festivali’nde resim performans, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, Fransa
2014 Striding Imprints (Snrlar Aan zler): Tigran Sahakyan, Arman Vahanyan ve Tigran Kirakosyan Tallinn’de, Birlemi Milletler Ofisi, Erivan, Ermenistan
2014 Time and Space (Zaman ve Uzay), “Crossing Borders (Snrlar Geçmek)”Uluslararas Sanat Festivali’nde Atölye Sergisi, Ermeni Çada Deneysel Sanat Merkezi (Armenian Center for Contemporary Experimental Art (ACCEA))
2014 Intercultural and Interdisciplinary Improvisation on a Text by Armin T. Wegner and Sören Kierkegaard (Armin T. Wegner ve Sören Kierkegaard’dan Bir Metin üzerinde Kültürleraras ve Disiplinleraras Doaçlama), Almanya’nn Herford, Lübeck ve Hamburg kentlerinde Kültürleraras Proje
2014 Striding Imprints (Snrlar Aan zler): Tigran Sahakyan, Arman Vahanyan ve Tigran Kirakosyan Tallinn’de, Ulusal Kütüphane, Tallinn, Estonya
2013 Climate Change (klim Deiiklii), “Crossing Borders (Snrlar Geçmek)” Uluslararas Sanat Festivali’nde Atölye Sergisi, Künstlerforum Bonn, Almanya
2013 In Search of the Lost Paradise (Kayp Cennetin Peinde), 1. Uluslararas Bask Resim Sergisi, Granada, spanya
2013 Armenian-Estonian Cultural Mission (Ermeni-Estonyal Kültür Misyonu), Estonya Sanatçlar Birlii, Tallinn, Estonia
2013 Abstract Art Group Exhibition (Soyut Sanat Karma Sergisi), Dar al Funoon Gallery, Kuveyt
2012 Virtual Museum’s Night (Sanal Müze’nin Gecesi), Proje, Visual Gap Gallery, Erivan, Ermenistan
2012 When Sandy was gone (Sandy Gittiinde), Proje, Visual Gap Gallery, Erivan, Ermenistan
2012 5. Çin Uluslararas Sanat Bienali, Pekin, Çin
2012 Armenian and Japanese Contemporary Art (Ermeni ve Japon Çada Sanat), Yokohama Yaratc ehir Merkezi, Yokohama, Japonya
2011 Old Yerevan (Eski Erivan), Grafik Sanat Sergisi, Bureaucrat Kitapevi, Erivan, Ermenistan
2009 Alanika 2009, 3. Uluslararas Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Vladikavkaz, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Rusya
2009 Transitional Hypothesis (Geçici Hipotez), Ermeni-Japon Sanat Sergisi, NPAK – Çada Deneysel Sanat Merkezi, Erivan, Ermenistan
2009 Art and the Printing Press 2009 (Sanat ve Bask Matbuat 2009), 6. Uluslararas Küçük Format Gravürleri Sergisi, Cremona, talya
2008 Retrospective Excavations (Retrospektif Kazlar), Erivan Modern Sanat Müzesi, Ermenistan
2007 Estamp 2007, Ermeni ve Belaruslu Grafik Sanat Sergisi, Ulusal Galeri, Erivan, Ermenistan
2006 Infinity (Sonsuzluk), Belaruslu ve Ermeni Grafik Sanat Sergisi, Çada Sanat Müzesi, Minsk, Belarus
2006 7th Triennale Mondiale D’Estampes Petit Format (7. Dünya Küçük Format Oyma Bask Trienali), Chamalières, Fransa
2005 Ermeni Soykrm’nn 90. Yldönümü ansna sergi, Chamber Music Hall after Komitas, Erivan, Ermenistan
2005 Ermeni Soykrm’nn 90. Yldönümü ansna sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2004 Dialogue in Deram (Deram’da Diyalog), 6. Uluslararas Çada Sanat Festivali, NPAK – Çada Deneysel Sanat Merkezi, Erivan, Ermenistan
2004 Graphics & Sculpture 2004 (Grafik & Heykel 2004), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2003 Armenian Graphics 2003 (Ermeni Grafikleri 2003), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2003 Contemporary Art of Young Armenian Artists (Genç Ermeni Sanatçlardan Çada Sanat), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2003 Hidden Gallery (Gizli Galeri), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
2002 Exhibition of Four (Dörtlü Sergi), “ArtBridge” Sanat Cafe, Erivan, Ermenistan
2000 Seyyar Ermeni Sanat Sergisi, Brüksel / Antwerp / Lüksemburg
2000 Painting, Graphic & Sculpture (Resim, Grafik ve Heykel), Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1998 Spitak depreminin 10. Yldönümünde depremden zarar görenlerin ansna sergi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1998 Realist Sanatçlar Birlii’nin ikinci sergisi, Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan, Ermenistan
1997 Realist Sanatçlar Birlii’nin ilk sergisi, Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan, Ermenistan
1997 Genç Sanatçlarn Güz Sergisi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1996 Genç Sanatçlarn Bahar Sergisi, Ermenistan Sanatçlar Birlii, Erivan, Ermenistan
1995 Genç Sanatçlarn Bahar Sergisi, Hovhannes Tumanyan Evi Müzesi, Erivan, Ermenistan

Kitaplar ve Yaynlar:
01.2008 - “Genç Ermeni Oyma Bask Sanatçlar 2007”, “Nartsis” edebiyat-sanat kültürel dergisi, Anatoli Hovhannisyan tarafndan
24.10.2008 - “Oyma Bask – Eski ve Yeni Sözcük, “Yeter” haftalk gazetesi – kültürel yaam, Anush Nersisyan tarafndan
18.05.2008 - “Oyma Bask 2007”, “Afisha” Ekspozisyonlar, Kara Amirkhanyan tarafndan
12.12.2007 - “Oyma Bask 07, Ermenistan, Ekpozisyon”, “Yerevan” dergisi
22.11.2007 - “Promising Acquaintance (Ümit Vadeden Tanklk)”, “Efir” haftalk gazetesi, Henrikh Ayvazyan tarafndan
27.10.2007 - “Beneath the Stars: Temptation Towards the Gravure (Yldzlarn Altnda: Gravürün Cezbedicilii)” “GOLOS ARMEII” sosyo-politik gazete, Zara Ter-Hakobyan tarafndan

Tigran Sahakyan’n eserleri dünyann çeitli ülkelerinde özel ve kamu müzelerinde görülebilir. Bu ülkelerden bazlar öyledir: Ermenistan, Rusya, Çin, Japonya, Fransa, Almanya, spanya, Slovenya, Kanada, Kuveyt, ABD.


Yorum (nceleme):
      TIGRAN SAHAKYAN: KRE-AKSYON
      Tigran Sahakyan’n sanatnn son yllarndaki deiimler, Kre-Aksiyon projesi incelemesinin ana fikrini oluturur. Sanatç, olgunlarken izledikleri yollar sava, siyasi sistem deiiklikleri, ekonomik ve psiko-ahlak çalkantlarla dolu bir atmosferden geçen sanatç nesilleriyle yanstmaktadr.
      Bu artlar altnda, sanatçlarn öznel “Benlii” bu yolu yumuatmak zorunda kalr; bunu da “eski” sanatç tipinin sanat dünyasn adm adm terk etme arayna ahit olarak yapar. Sanatçy ve eser yaratcsn bekleyen olaslklar mulâktr. Bu bamsz halin benimsedii snr koyulmam ve sk bir kendini izole etme durumunun, bu sürece bir edeer yarattn söyleyebiliriz – seyirciden izole bir sanatç türü.
      Tigran Sahakyan izleyiciyi kazanmak için acelesi olmayan sanatçlardan. Aksine, sanat günümüz izleyicisine srt çevirmi gibi duruyor. Sanatçnn tavr olarak nitelenebilecek bu olgu yeni olumu bir ey deil. Geçmite de saysz emsalleri var. Yine de, tüm nüanslar ve sebepleriyle, Ermenistan balamnda bir yaam tarz olarak günden güne daha çok kemiklemekte. Çada sanatn hayatta uygulan olarak herhangi bir yer edinmesini iddetle engelleyen yerel siyasi inisiyatif, sanatçnn varlnn sadece itibari bir hal almasn salad. Sanatç, artk sanatn burjuvazi tarafndan kiisel mutluluu tasdik eden bir nitelik olarak görüldüü; mütevaz vatanda tarafndan ise kiisel bir çökü ya da siyasi bir bakaldrnn davurumu olarak görüldüü ar politize bir dünyada yaamaktadr.
      Tigran Sahakyan’n sanatnda yukarda zikredilen, izleyiciye yönelik atflara yer yok. Sanatnn alfabesi, ilk bakta kolayca anlalabilecek sembollerden olumuyor ve sarih bir anlama ulamyor. Sanat, birden çok anlama sahip ve dolayl.
      Eer sergideki ilerinin çounda var olan temel ikonografik prensibi “soyut” olarak nitelendirme cüretinde bulunursak, ressamn objektif bir üsluptan vazgeçiinin ilk emsalini izlemek oldukça ilginç olacak. “Red Rooster (Krmz Horoz)”, gözle görünür bir özgüllüü tasvir eden frça darbelerinin yava yava otonomi kazand o yeni evrenin balangcn iaret eder. Tuvalin yüzeyinde vuku bulan olaylar baka bir süreç kazanr. Derinlerden gelen bir patlama, farkl bir Kre-Aksiyon’un önünü açar.
      Resim yüzeyi, obje ya da mekân üzerine gerçekleen bir konumadan; imgenin son halinin bu süreç sonunda younlat benzersiz bir alana dönüür.
      Geleneksel / klasik “boya” ve “frça” tedavülden kalkyor. Materyal deiime uruyor; metal, kuma ve harç iin içine giriyor. Elle dikkatli müdahaleler eserin tüm içeriini deitiriyor. Kullanlan materyaller kendilerinin eski ilenmemi materyal hallerine vurgu yapyor. Bu süreç yava yava hem yüzeye hem de resmin d ve içeriinin yapsna yaylyor.
      Eserler, dominant bileenin resmin merkezini doldurduu hedef-imgeler gibi gözükür. Renk skalas zengin ve keskin tonlardan monokroma kadar çeitlilik gösterir. Metinler Latin alfabesinde ve bu da onlarn biraz da olsa fikirden çok görseller olarak alglanmasn salar.
      Biçimsel ve resimsel dönüümleri sayesinde, Tigran Sahakyan’n sanat tannabilir bir özellik kazand. Bu renk ve form yaplar, basit formüllerin kstlamalarna tabi olmayan açk bir estetik bak açs meydana getirmektedir.
      Bu günlerde, her modern sanatç kendi yaratt mitin bir kahraman ve taycs olma rolünü üstlenmekte. Bu modern epii “gerçeklik” teminatyla ihsan etmek ve sürülen hayatn Kre-Aksiyonunda merkezi karakter olmak mümkün.
      Tigran Sahakyan’n sanatnn tasla, dar szdrd canlln da teyit edebilecei gibi yava yava ekil almaktadr.

Ara Haytayan, 27.02.2012