Annie Kurkdjian

Biyografi:
1972 Beyrut, Lübnan'da dodu
1990 Fen Lisesi, Palandjian Koleji, Beyrut, Lübnan
1994 letme Masteri, Saint Joseph Üniversitesi, Beyrut, Lübnan
2001 Güzel Sanatlar Lisans Eitimi, Lübnan Üniversitesi, Beyrut, Lübnan
2007 Psikoloji Lisans Eitimi, Lübnan Üniversitesi, Beyrut, Lübnan
2004-2005 Kzlhaç Psikiyatri Hastanesi, staj eitimi
2005-2007 Lebanese Otizm Dernei, staj (çizim çaltay) eitimi
Teoloji eitimi, Saint Joseph Üniversitesi, Beyrut, Lübnan

Grup Sergileri:
2015 Contemporary stanbul Sanat Fuar, stanbul, Türkiye
2015 London Art 15 Sanat Fuar, Londra, ngiltere
2015 Hamra Sanat Alan, Beyrut, Lübnan
2015 L’Epicerie d’Art, Clermont Ferrant, Fransa
2015 Biel, Rebirth, Beyrut, Lübnan
2014 Palazzo Della Racchetta, Ferrara, talya
2014 Galeri 20, Torino, talya
2014 Hôtel de Ville, Fontenay-sous-Bois, Fransa
2014 L’Arrivage, Troyes, Fransa
2014 Espace Christiane Peugeot, Paris, Fransa
2013 Dubai Sanat Fuar, Al Bareh Galeri, Dubai, BAE
2013 Passage à l’Art Salonu, Cherbourg, Fransa
2013 Atölye Les Trois Matelots, Courseulle Sur Mer, Fransa
2013 Beyrut Sanat Fuar, Menasart Biel, Beyrut, Lübnan
2013 Jamm Galeri, Dubai, BAE
2013 Grand Palais, Comparaison Salonu, Paris, Fransa
2012 Sursok Salonu, Beyrut, Lübnan
2012 “Art et Dechirure” Festivali, Rouen, Fransa
2012 Unesco, Beyrut, Lübnan
2011 Kraliyet Sanat Okulu, Londra, ngiltere
2011 Sursok Salonu, Beyrut, Lübnan
2011 Atölye “Z”, Paris, Fransa
2011 Bertin Poiret Kültür Merkezi, Paris, Fransa
2011 Hors Normes Sanat Bienali, Lyon, Fransa
2011 Sommelier Evi, Beyrut, Lübnan
2010 Galeri Hamazkayin, Beyrut, Lübnan
2010 Dôme Centreville, Beyrut, Lübnan
2010 Cité des Arts (Puls’Art), Le Mans, Fransa
2010 Espace Eqart, Marciac, Fransa
2010 Atölye “Z”, Paris, Fransa
2010 Saint Martin Salonu, Marciac, Fransa
2009 Sursok Salonu, Beyrut, Lübnan
2008 Kilikya Müzesi - Ermeni Katolikosluu, Beyrut, Lübnan
2003 Unesco, Beyrut, Lübnan
2002 Galeri Sader, Beyrut, Lübnan
2001 Galeri Sader, Beyrut, Lübnan

Kiisel Sergiler:
2015 Espace Eqart, Marciac, Fransa
2014 Wadi Finan Galeri, Amman, Ürdün
2013 Galeri Théo de Seine, Paris, Fransa
2013 Albareh Galeri, Manama, Bahreyn
2012 Sommelier Evi, Beyrut, Lübnan
2012 Bertin Poiret Kültür Merkezi, Paris, Fransa
2011 Balamand Üniversitesi, Beyrut, Lübnan
2010 Atölye “109”, Cannes, Fransa
2010 Galeri Art Circle, Beyrut, Lübnan
2009 L’Âne Bleu, Marciac, Fransa
2009 Espace Albert Camus, Lyon, Fransa
2009 Galeri Pièce Unique, Beyrut, Lübnan
2008 Galeri Odile Mauve, Paris, Fransa
2008 Zico House, Beyrut, Lübnan
2007 Galeri Surface Libre, Beyrut, Lübnan
2006 Fransz Kültür Merkezi, Beyrut, Lübnan
2005 Goethé Enstitüsü, Beyrut, Lübnan

Koleksiyonlar:
Tessé Müzesi, Le Mans, Fransa
Balamand Üniversitesi, Lübnan
Fontenay-Sous-Bois Belediye Binas, Fransa

Ödüller:
2014 Fontenay-sous-Bois kent ödülü, Fransa
2012 Jouhayna Baddoura Ödülü, Beyrut, Lübnan
2011 “Figüratif Resim”de Birincilik Ödülü, Atölye “Z”, Paris, Fransa
2010 Jüri Özel Mansiyonu, Sursok Salonu, Beyrut, Lübnan

Annie Kurkdjian, 1972 ylnda, Lübnan ç Sava ile çatma ve savan teatral ekilde vücut bulduu ve onda derin izler brakan Beyrut'da dünyaya geldi ve bugün hala orada yaayp, çalyor. Kurkdjian, kendi dönemine ait dier ressamlarn aksine, teselli sunacak huzurlu bir ortama kaç yolu aramyor veya savan birebir temsiliyle saplantl deil. Savan deheti ve travmas, ilerinde scak ve samimi bir mecazla vücut buluyor: Vücudun deiimi, psikolojik dehet, felç ve deformasyon.
Resimleri, korku ve psikoz üzerine yapt akademik aratrmalarna dayanyor ve bu temalardan yola çkarak; kendimi kötürüm, ikenceye maruz kalm ve en sonunda kefaret ihtimalinden yoksun farkl ekillerde nasl resmedebilirim düüncesine dayanyor.

Sanat ve insan bilimleri alanndaki yolculuu Kurkdjian’, 2009 ylnda sadece sanata odaklanmaya itti. Resimleri onun için; sava yllarna ait travmatik anlarnn, kadn olmann ve hayatn trajik saçmalklarn deneyimlemenin bir yansmas eklinde yorumlanabilir. lerinde Beyrut'un hem acmasz, hem de güzel metaforlarn, vücudun ekil deitirmesine, teatral sahnelemelere ve sarsc ironilere çeviriyor.

Kurkdjian, bir ressam olarak, korku ve mizah dolaysz ve tapmadan, absürt ile alayc arasnda ama Lübnan'n cokulu resim üslubuna has yumuak renklerle resmetme kabiliyetine sahip. Teknii “sadece figüratif” olarak yanl alglanabilse de ileri, sürrealist ve çadatr. Hayatn dengesizliini, duygusal iddetin farkl senaryolarn, sakatlklar ve psikolojik anormallikleri dile getirir. Ztlklarn hüküm sürdüü bu dünyada sanatç kendi ahsi travmatik hikâyesiyle yüzleirken, yaratc müdahalelere, bo umutlara ve affedici durumlara da zemin hazrlyor.

Kurkdjian'n resimlerindeki kiiler, dorudan dehete maruz kalm basit kurbanlar deil, ayn zamanda hem özne, hem de nesnenin yokluuyla snrlandrlm, baklarn izleyicinin kaynan kestiremedii unutulmu imgelemlerin yaratt bolua dikmi bireylerdir. Her ne kadar umutsuzluk sürekli hakim olsa da arlkl olarak felsefe, sinema ve teolojiden ekillenmi bu ilerde nihai bir betimleme anlay yoktur. Deforme vücutlar en nihayetinde bozularak biyolojik döngüye terkedilmiyor; ayn zamanda birçok esprili referans ve sessiz jestler araclyla merhamet, ak ve haysiyet araynda da bulunuyor. Annie Kurkdjian'in dünyasnda ifa ve utanç duygusu, açgözlülük hissiyat var. Rimbaud ve Pasolini’ye hayranlyla bilinen sanatç, umudun eiinde, yanlsamasz bir hayat yanlsamasyla yaamak istiyor.

Hayat hakknda görülerini yanstt resimlerinin belirgin burukluu, topraks renklerle yumuatlarak sadece trajediye odaklanmayan ekilsel bir belirsizlik yaratyor. nsan doasna atfettii snrsz enerji, çok kapsamldr ve çou kez komedi, karikatür, alegori ve sinema, hayal ve rüya olarak beden bulur. Kurkdjian’n ilerinde iddet, sadece kurbanlarn eklini bozmakla kalmyor, ayn zamanda iddeti uygulayan ve deheti barndran fiziksel alan da deforme ediyor. Yüzeyler içbükeye dönüerek, ayaklar kollara uzayarak ve gözler içe doru sabitlenerek tuvalin ilerisine, yasak ama çekici yerlere uzanyor. Nihai durak, kefaret ya da kayp ve karanlk olabilirdi fakat Kurkdjian’n ileri, çatma ve öfkeden ziyade hayatn dengesizliinden ilham alyor. Sanatç, bir dehetle yüz yüze geldiinde baklarn kaçrmak yerine tüm bu canl enerjiyi hayatn bir tiyatrosuna dönütürmeye çalyor.

Annie Kurkdjian, Lübnan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ile Lübnan Üniversitesi ve St. Joseph Üniversitesi'nde Psikoloji ve Teoloji okumutur. Kurkdjian'in ileri Lübnan ve Fransa'da birçok kez sergilenmitir.

Yorumlar:
      Annie'nin tablolarna baktmzda inanlmaz cömert bir anlatm biçimi, ama ayn zamanda bir dizginleme görüyoruz. Kendi hikâyesi bize k tutuyor: "lk balarda psikotik bireylerin çizimlerinden ilham almtm. Psikoloji eitimim srasnda izofren insanlar izledim ve çok etkilendim. Samimiyetleri ilerine kesin bir saygnlk kazandryor. Çlgnlk ruhun yarasdr ama kaplar açabilir. Konu açlmken, Gilles Deleuze'un büyük bir hayranym". Bu hikâye ister istemez usta ressam Jean Rustin'i anmsatyor.
      Annie'nin resimleri tekrarlayan konulara sahip. Bir tanesi bitirip tüketmek; bir çiftin sahip olabilecei ve hatta annelik figürü saylabilecek bir gulyabanide görülecek türden tüketim. Bir dier konu ise kendi kendini yiyip bitirmektir… Veya bir ksm resimlerindeyse her gün hissettiimiz acy betimleyen pençeler olarak i bandadr: Kötürüm kalmann arl, örnein kendi standartlarn ya da kötü muamelelerini dayatan modern dünyann pein hükümlü diktalar. Buna ramen Annie'nin ilerinde espri her zaman varln koruyor. Örnein, minnack cinsel organlara sahip adamlarn ie geçirildii tablosunda olduu gibi!
      Annie'nin sanat bakalarna hitap ediyor. "Bugünlerde ilhamm her eyden alyorum. Sanatn bir hatta tek iletiim arac olabilmesi için samimiyet arttr. Yaralar insanlarn kendilerini daha iyi anlamalarn salyor ve ite beni ilgilendiren ana konu budur. Ac çekenlere kar derin duygular besliyorum ve ilerimi onlara adyorum" diye itiraf ediyor. Bu yaklam, bir hayatn yazlmasna katkda bulunuyor. Sadece ressam, sinema yönetmenleri ve airlerin sahip olduu etimolojik manada bir iir: "air ve sinema yönetmenleri bende saplant haline geldi ve bana çok ilham veriyorlar. Bu kapsamda aklma Alan Parker, Pasolini veya Agnès Varda geliyor. airler arasnda Artaud, Apollinaire ve Marquis de Sade var. Arthur Rimbaud ile olan derin ilikim çok eskilere dayanr, gerçekten ruhani bir diyalog. Tüketme üzerine olan resim, bende yllar boyunca saplant haline gelmi olan ''Açlk'' iirinin ktalarndan etkilenmitir:

"Yapraklarn altnda bir kurt alyor
Kasvetli öününden 
harika tüyler tükürüyor,
Ben de, onun gibi felaketi seçiyorum"

      Bu tarz bir diyalou ilerimde de seviyorum. Resimlerim araclyla baz konular dile getirdiim oluyor ama bakalarnn sras geldiinde susacam da biliyorum."
      Lübnanl sanatç için bu, eletirisel düüncelerini dile getirmek için de bir araçtr: "Bizim genlerimizde ark geni var ama hep baty taklit etmeye çalyoruz. Sonuç: histerik tuhaf olaylar; örnein ar makyaj yapm kadnlarn dillerine hzma taktrmalar, tenlerini göstermeleri ve gelecekte bir e bulabilmeleri için tek art olan bekâretlerini kaybetmemek adna uzun yllar boyunca anal seksi kabul etmeleri.''
      Annie snrda duran, sürekli deien simgelere sahip kendi ülkesini yanstyor. Yine de bir kadn ve bir ressam olarak gerekliliklerine tutunuyor; kendisi olmann getirdii o içten samimiyete.


Molly Mine, AZART Dergisi, Eylül/Ekim 2011 (52. say)