Daron Mouradian

Biyografi:
1961 Erivan, Ermenistan’da dodu
1978-1982 Panos Terlemezian Güzel Sanatlar Fakültesi
1984-1990 Erivan Güzel Sanatlar Akademisi
2001 Ermenistan Sanatçlar Birlii Üyesi

Grup Sergileri:
2017 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2017 Places Faces Spaces (Yerler Yüzler Mekanlar), Ararat Gallery, Glendale, Los Angeles, ABD
2017 LA Art Show 2017, Ararat Gallery ile, Los Angeles, ABD
2016 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2015 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2015 Roots (Kökler), Bel-Air Güzel Sanatlar Galerisi, Cenevre, sviçre
2014 Beauty in the Palm (Avuçtaki Güzellik), Beyrut, Lübnan
2014 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2013 Arame Sanat Galerisi 10. Yl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2013 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2012 Arame Sanat Galerisi Yeni Sanat Merkezi Açl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2012 Contemporary stanbul Sanat Fuar, Galeri 77 ile, stanbul, Türkiye
2010 New Masterpieces (Yeni aheserler), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2007 Dreamscape (Gerçeküstü), Hollanda
2004 Still-life (Cansz Tabiat), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2003 Romantic Realism (Romantik Gerçekçilik), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2001 Modern Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
1998 Armenian Colors (Ermeni Renkleri), Schleicher, Almanya
1993 Bamsz Sanat Sergisi “Grand Palace”, Paris, Fransa
1987 Ermeni Sanatçlar Birlii Sergisi, Erivan, Ermenistan

Kiisel Sergiler:
2018 Açkça Gizli Oyun (Open Hidden Game), Galeri KHAS, stanbul, Türkiye
2007 Venüs ve Kadn Sezgisi (Venus and the Female Intuition), Danimarka / Hollanda / Fransa
2006 Bel-Air Güzel Sanatlar Galerisi, Cenevre, sviçre
2005 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2004 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2003 Uluslararas Artexpo, New York, ABD
2002 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2001 Modern Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
2000 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
1996 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
1993 Galeri Mouvance, Paris, Fransa

Daron Mouradian, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi Üstün Baar Ödülü sahibidir. Eserleri Ermenistan (1972-1991), Paris (1992-1996), Almanya, Hollanda, sviçre ve Amerika’da sergilenmitir. Tüm eserleri Ermeni kültüründen esinlenmi olup, Dou ve Bat uygarlklarn birletirerek geçmiin (Orta Ça’n) anlarn içerirler. Mouradian’n hayal dünyas, ncil ve mitolojinin büyük bir rol oynad, devaml suretle deien bir ortamdr. Huzur dolu bir gelecekte yaayabilmek için, bizi, kendimizi analiz edip, köklerimizi aramaya yönlendirir.

2007 ylnda, sanatç ve eserleri hakknda “The Art of Daron Mouradian (Daron Mouradian’n Sanat)” isimli bir kitap Hollanda’da yaynlanmtr. Ayrca, sanatçnn Türkiye’de gerçekletirdii ilk kiisel sergisiyle ayn ismi paylaan ve sanatçnn 2002-2017 yllar arasnda ürettii eserlerden olumu “Açkça Gizli Oyun (Open Hidden Game)” isimli bir kitap Mart 2018’de yaynlanmtr.

Yorumlar:
      Daron Mouradian | Açkça Gizli Oyun
      Daron Mouradian bize sanatn öteki yüzünü gösteriyor. Sanatn oyunla, büyüyle, gizemle, elenceyle, zevkle ilgili bir yan olduunu biliriz ama daima unuturuz. Bütün bunlar bize yeniden anmsatyor. Bildiimiz, tandmz, yaknmzda olan, bazen gördüümüz, dokunduumuz bütün nesneleri, canllar baka bir aleme tayor. Onlarn baka bir dünyann parças haline getiriyor. Bizi de o dünyaya itiyor. Bu artc, etkileyici, bazen ürpertici, çou zaman ürkütücü ama daima bizde bir oyun duygusu uyandran bu dünya gülmecenin, ince alayn, taklmann, matrak geçmenin kysna götürüyor izleyenleri. Orada onlar sürprizler, cokular, sevinçler bekliyor. Daron Mouradian, Breugel’lerden, Bosch’lardan ald eli 21. Yüzyln kat, sert, bazen anlamn yitirmi dünyasnda yeniden bize uzatarak bize kendimizi anmsatyor.
      Mouradian, bilinç dn öne iten, onu gözler önünde seren bir sanatç. Karmza getirdii, houmuza giden, çok sevdiimiz bu görüntülerle bize dülerimizin, hayallerimizin dünyasnda bir ufuk açyor. Daha dorusu hayallerin dünyasn görüntülerle somutlatryor. Bu artc ve diyalektik bir düzlem. Hayalleri insanlar ancak sanatta yaayabilir. Sanat gerçeklenmi hayaldir. Mouradian bu gerçeklii yaratrken aslnda alabildiine soyut bir dünya kuruyor. O zaman izleyici olarak bizler gerçekle gerçek olmayan, somutla soyut, belirginle belirsiz arasnda skyoruz.
      Her ey bu kadar yaln, çplak ve basit deil. Bu çekici, ilginç, ayn zamanda düündürücü resimlerin dlayc, itici, tedirgin edici olanlarla bir ilgisi de var. iman kadnlar, bykl erkekler, garip kyafetler, büyümü balklar, uçan makineler bize hem o hayallerin olmayacak gerçekliini getiriyor hem de bizi kötücül olan bir eylerle yüzletiriyor. Bu gösterilenlerin hepsi tekinsiz bir dünyaya açlyor. Ama dülerin olduu kadar gülmecenin soyutlayc dünyas da öyle deil mi? Tekinsiz olanla koruyucu, kavrayc olan ayn kökten türediine göre bu resimler de ayn düzlemde geliiyor: hem kuatc hem tekinsiz bu görüntüler.
      Bir oyun oynuyor Mouradian. Batan sona kurmaca. Oyun olduunu biliyoruz. Gene de hem oynuyor hem inanyoruz. Açk bir oyun bu. Ama gizli, gizemli yanlar da var.
      O nedenle açk, gizli oyun bu sergi! Ama gizli, açk oyun da olmaz m?...

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Mart 2018

***
      Mourandian’n hayal gücü, yaratc tutkusu kadar etkileyicidir. Kelimelerin büyüsünün yerini görsel dilin ald tablolarndaki grafik ustalk gösterili bir palet ile younlatrlarak etkin bir anlatma izin verir. Bu durum, minyatür resim ve hitabet sanatlarn andryor biraz. Ressam, farkl materyallerden oluturulmu ve bir fikir uyandran süslü kyafetlerden zevk alr. Yalboya pratii ise, detaylar parlatan frça kabiliyeti sayesinde nesnelerin tatlarn ve dokunurluklarn artrarak tatsal bir zevke dönümesini salar.
      Ve son sözü söyleyen, her zaman için tablo oluyor. Metaforik olduu kadar hezeyanl, gerçeküstü ve hayal ürünü olan tablo, melez bir çarm ile soytar ve akrobatlar, güzelleri ve cadalozlar, cennet bahçesinin hayvan ve bitkilerini bir araya getirir. Daron Mouradian’n yaratc yetenei, Bosch’un evrenini Binbir Gece’nin masal dünyas ile birletirmesini salyor.

La Gazette de l'Hotel Drouot, no.12 (22 Mart 2002)

***
      Dou ve Bat, Ermenistan topraklarnda birleti. Mouradian, ac dolu bu melez kültürün hakl varisi olarak kökenlerini gelitirirken, Akdeniz Havzas’nn uygarln kuran ve ortaya çkaran tarih ve mitolojiye hayran kalmtr.
      Bu yüzden, Mouradian’n tablolar, büyüsünü artk anlayamadmz bu deimez ve olaanüstü geçmie ait çok sayda yeniden canlandrmay betimler. Mouradian, bu büyüyü alp yeniden icat etmek konusunda çok baarldr. Keza, sanatçnn büyük bir ustalkla kulland frça darbelerinin tertiplilii, tablolarndaki ltl renklerle birleir. Figüratif ve anmsatc olan, hayal gücünün parlaklyla ince ince ilenmi detaylarn süsledii tuvallerinin tümü, teknik ve estetik mükemmelliin akllca ilenmi bir karmdr. Burada grotesk olan yüce olana yaklar, efsane olan gerçek olana ar basar ve insan, içinin hatralarn deimez dönemlerine ait büyüsü ile dolmasna izin verir.
      Mouradian hayal gücümüze seslenirken, unutulmu rüyalarn bilincimizde tekrar tekrar ortaya çkmasn salar. Kulland renkler masallardaki dönemleri yeniden canlandrr. Sanatçnn, resimlerini eskiz veya model kullanmadan tamamen doaçlama yaptn bilmek bizleri daha da mutlu hissettirir. Ancak bu becerisi gerçeklikten yoksun deildir; Mouradian, iktidarn saçmaln ve iddetin absürtlüünü sergilediinde harikulade masaln içinden çkan bir iddet öyküsü ile kar karya kalrz. Eserlerinin gücü, hayal krklna uram bilincini masals bir evren içinde sergiledii zarafette yatmyor mu? Eserleri zarif, eletirisi ise ac... Sanatçnn, bilinçli bir büyücü olma konusundaki yetenei kesinlikle fark ediliyor.

Lorraine-Soeli Heymes, Sanat Eletirmeni