Daron Mouradian

Biyografi:
1961 Erivan, Ermenistan’da doğdu
1978-1982 Panos Terlemezian Güzel Sanatlar Fakültesi
1984-1990 Erivan Güzel Sanatlar Akademisi
2001 Ermenistan Sanatçılar Birliği Üyesi

Grup Sergileri:
2017 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2017 Places Faces Spaces (Yerler Yüzler Mekanlar), Ararat Gallery, Glendale, Los Angeles, ABD
2017 LA Art Show 2017, Ararat Gallery ile, Los Angeles, ABD
2016 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2015 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2015 Roots (Kökler), Bel-Air Güzel Sanatlar Galerisi, Cenevre, İsviçre
2014 Beauty in the Palm (Avuçtaki Güzellik), Beyrut, Lübnan
2014 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2013 Arame Sanat Galerisi 10. Yıl Sergisi, Erivan, Ermenistan
2013 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2012 Arame Sanat Galerisi Yeni Sanat Merkezi Açılış Sergisi, Erivan, Ermenistan
2012 Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Galeri 77 ile, İstanbul, Türkiye
2010 New Masterpieces (Yeni Şaheserler), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2007 Dreamscape (Gerçeküstü), Hollanda
2004 Still-life (Cansız Tabiat), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2003 Romantic Realism (Romantik Gerçekçilik), Arame Sanat Galerisi, Erivan, Ermenistan
2001 Modern Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
1998 Armenian Colors (Ermeni Renkleri), Schleicher, Almanya
1993 Bağımsız Sanat Sergisi “Grand Palace”, Paris, Fransa
1987 Ermeni Sanatçılar Birliği Sergisi, Erivan, Ermenistan

Kişisel Sergiler:
2018 Açıkça Gizli Oyun (Open Hidden Game), Galeri KHAS, İstanbul, Türkiye
2007 Venüs ve Kadın Sezgisi (Venus and the Female Intuition), Danimarka / Hollanda / Fransa
2006 Bel-Air Güzel Sanatlar Galerisi, Cenevre, İsviçre
2005 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2004 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2003 Uluslararası Artexpo, New York, ABD
2002 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
2001 Modern Sanat Müzesi, Erivan, Ermenistan
2000 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
1996 Galeri Mouvance, Paris, Fransa
1993 Galeri Mouvance, Paris, Fransa

Daron Mouradian, Erivan Güzel Sanatlar Akademisi Üstün Başarı Ödülü sahibidir. Eserleri Ermenistan (1972-1991), Paris (1992-1996), Almanya, Hollanda, İsviçre ve Amerika’da sergilenmiştir. Tüm eserleri Ermeni kültüründen esinlenmiş olup, Doğu ve Batı uygarlıklarını birleştirerek geçmişin (Orta Çağ’ın) anılarını içerirler. Mouradian’ın hayal dünyası, İncil ve mitolojinin büyük bir rol oynadığı, devamlı suretle değişen bir ortamdır. Huzur dolu bir gelecekte yaşayabilmek için, bizi, kendimizi analiz edip, köklerimizi aramaya yönlendirir.

2007 yılında, sanatçı ve eserleri hakkında “The Art of Daron Mouradian (Daron Mouradian’ın Sanatı)” isimli bir kitap Hollanda’da yayınlanmıştır. Ayrıca, sanatçının Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisiyle aynı ismi paylaşan ve sanatçının 2002-2017 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşmuş “Açıkça Gizli Oyun (Open Hidden Game)” isimli bir kitap Mart 2018’de yayınlanmıştır.

Yorumlar:
      Daron Mouradian | Açıkça Gizli Oyun
      Daron Mouradian bize sanatın öteki yüzünü gösteriyor. Sanatın oyunla, büyüyle, gizemle, eğlenceyle, zevkle ilgili bir yanı olduğunu biliriz ama daima unuturuz. Bütün bunları bize yeniden anımsatıyor. Bildiğimiz, tanıdığımız, yakınımızda olan, bazen gördüğümüz, dokunduğumuz bütün nesneleri, canlıları başka bir aleme taşıyor. Onların başka bir dünyanın parçası haline getiriyor. Bizi de o dünyaya itiyor. Bu şaşırtıcı, etkileyici, bazen ürpertici, çoğu zaman ürkütücü ama daima bizde bir oyun duygusu uyandıran bu dünya gülmecenin, ince alayın, takılmanın, matrak geçmenin kıyısına götürüyor izleyenleri. Orada onları sürprizler, coşkular, sevinçler bekliyor. Daron Mouradian, Breugel’lerden, Bosch’lardan aldığı eli 21. Yüzyılın katı, sert, bazen anlamını yitirmiş dünyasında yeniden bize uzatarak bize kendimizi anımsatıyor.
      Mouradian, bilinç dışını öne iten, onu gözler önünde seren bir sanatçı. Karşımıza getirdiği, hoşumuza giden, çok sevdiğimiz bu görüntülerle bize düşlerimizin, hayallerimizin dünyasında bir ufuk açıyor. Daha doğrusu hayallerin dünyasını görüntülerle somutlaştırıyor. Bu şaşırtıcı ve diyalektik bir düzlem. Hayalleri insanlar ancak sanatta yaşayabilir. Sanat gerçeklenmiş hayaldir. Mouradian bu gerçekliği yaratırken aslında alabildiğine soyut bir dünya kuruyor. O zaman izleyici olarak bizler gerçekle gerçek olmayan, somutla soyut, belirginle belirsiz arasında sıkışıyoruz.
      Her şey bu kadar yalın, çıplak ve basit değil. Bu çekici, ilginç, aynı zamanda düşündürücü resimlerin dışlayıcı, itici, tedirgin edici olanlarla bir ilgisi de var. Şişman kadınlar, bıyıklı erkekler, garip kıyafetler, büyümüş balıklar, uçan makineler bize hem o hayallerin olmayacak gerçekliğini getiriyor hem de bizi kötücül olan bir şeylerle yüzleştiriyor. Bu gösterilenlerin hepsi tekinsiz bir dünyaya açılıyor. Ama düşlerin olduğu kadar gülmecenin soyutlayıcı dünyası da öyle değil mi? Tekinsiz olanla koruyucu, kavrayıcı olan aynı kökten türediğine göre bu resimler de aynı düzlemde gelişiyor: hem kuşatıcı hem tekinsiz bu görüntüler.
      Bir oyun oynuyor Mouradian. Baştan sona kurmaca. Oyun olduğunu biliyoruz. Gene de hem oynuyor hem inanıyoruz. Açık bir oyun bu. Ama gizli, gizemli yanları da var.
      O nedenle açık, gizli oyun bu sergi! Ama gizli, açık oyun da olmaz mı?...

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Mart 2018

***
      Mourandian’ın hayal gücü, yaratıcı tutkusu kadar etkileyicidir. Kelimelerin büyüsünün yerini görsel dilin aldığı tablolarındaki grafik ustalık gösterişli bir palet ile yoğunlaştırılarak etkin bir anlatıma izin verir. Bu durum, minyatür resim ve hitabet sanatlarını andırıyor biraz. Ressam, farklı materyallerden oluşturulmuş ve bir fikir uyandıran süslü kıyafetlerden zevk alır. Yağlıboya pratiği ise, detayları parlatan fırça kabiliyeti sayesinde nesnelerin tatlarını ve dokunurluklarını artırarak tatsal bir zevke dönüşmesini sağlar.
      Ve son sözü söyleyen, her zaman için tablo oluyor. Metaforik olduğu kadar hezeyanlı, gerçeküstü ve hayal ürünü olan tablo, melez bir çağrışım ile soytarı ve akrobatları, güzelleri ve cadalozları, cennet bahçesinin hayvan ve bitkilerini bir araya getirir. Daron Mouradian’ın yaratıcı yeteneği, Bosch’un evrenini Binbir Gece’nin masal dünyası ile birleştirmesini sağlıyor.

La Gazette de l'Hotel Drouot, no.12 (22 Mart 2002)

***
      Doğu ve Batı, Ermenistan topraklarında birleşti. Mouradian, acı dolu bu melez kültürün haklı varisi olarak kökenlerini geliştirirken, Akdeniz Havzası’nın uygarlığını kuran ve ortaya çıkaran tarih ve mitolojiye hayran kalmıştır.
      Bu yüzden, Mouradian’ın tabloları, büyüsünü artık anlayamadığımız bu değişmez ve olağanüstü geçmişe ait çok sayıda yeniden canlandırmayı betimler. Mouradian, bu büyüyü alıp yeniden icat etmek konusunda çok başarılıdır. Keza, sanatçının büyük bir ustalıkla kullandığı fırça darbelerinin tertipliliği, tablolarındaki ışıltılı renklerle birleşir. Figüratif ve anımsatıcı olan, hayal gücünün parlaklığıyla ince ince işlenmiş detayların süslediği tuvallerinin tümü, teknik ve estetik mükemmelliğin akıllıca işlenmiş bir karışımıdır. Burada grotesk olan yüce olana yaklaşır, efsane olan gerçek olana ağır basar ve insan, içinin hatıraların değişmez dönemlerine ait büyüsü ile dolmasına izin verir.
      Mouradian hayal gücümüze seslenirken, unutulmuş rüyaların bilincimizde tekrar tekrar ortaya çıkmasını sağlar. Kullandığı renkler masallardaki dönemleri yeniden canlandırır. Sanatçının, resimlerini eskiz veya model kullanmadan tamamen doğaçlama yaptığını bilmek bizleri daha da mutlu hissettirir. Ancak bu becerisi gerçeklikten yoksun değildir; Mouradian, iktidarın saçmalığını ve şiddetin absürtlüğünü sergilediğinde harikulade masalın içinden çıkan bir şiddet öyküsü ile karşı karşıya kalırız. Eserlerinin gücü, hayal kırıklığına uğramış bilincini masalsı bir evren içinde sergilediği zarafette yatmıyor mu? Eserleri zarif, eleştirisi ise acı... Sanatçının, bilinçli bir büyücü olma konusundaki yeteneği kesinlikle fark ediliyor.

Lorraine-Soeli Heymes, Sanat Eleştirmeni